Akcie Snowflake bodovaly na burze NYSE. I díky Buffetovi

21 / 09 / 2020
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Zatímco se některé firmy s ohledem na situaci kolem globální pandemie COVID-19 rozhodly své plány tento rok odložit, vypadá to tak, že těm odvážnějším štěstí přeje. Nejnovější přírůstek, který absolvoval úspěšné IPO i přes aktuální situaci je softwarová společnosti Snowflake. Její akcie už má v hledáčku dokonce americký miliardář Warren Buffett.

Primární emise akcií Snowflake překonala vstup na burzu společnosti Royalty Pharma a stala se tak největším letošním IPO v USA a zároveň největším IPO softwarové společnosti vůbec. Společnost celkem prodala 28 milionů akcií a cena jedné akcie byla stanovena na 120 USD. Po zahájení obchodování na New York Stock Exchange vzrostla jejich hodnota na víc než dvojnásobek, konkrétně na 245 USD za akcii. Následně bylo obchodování na krátký čas pozastaveno.

Před otevřením čtvrtečního obchodního dne se cena nacházela na úrovni těsně pod 254 USD za akcii a tržní kapitalizace firmy dosahovala 70 miliard USD. Ještě v únoru přitom odhady oceňovaly společnost na 12 miliard USD. Její současná hodnota tak překonala tuto sumu hned několikanásobně.

Zajímavostí přitom je, že i když výnosy společnosti neustále rostou, stále se nachází v hluboké ztrátě. Když se podíváme na konkrétní čísla, výnosy za uplynulý rok (do konce ledna) dosáhly 264,7 milionů USD, což představuje oproti předcházejícímu období nárůst o 173,9 procenta. Na druhou stranu se ztráta zdvojnásobila na 348,54 USD. Přes tuto skutečnost se její akcie zařadily mezi ty, o které je mezi investory obrovský zájem, hlavně v důsledku zvyšujícího zájmu o tento druh řešení a celkovou digitalizaci.

Softwarový startup, který pomáhá společnostem analyzovat a sdílet jejich data na cloudových řešeních, navíc nedávno oznámil, že skupina jejích investorů by se měla rozšířit o Berkshire Hathaway, kterou vlastní „věštec z Omahy“ Warren Buffett, a společnosti Salesforce, které obě souhlasily s nákupem 250 milionů USD v akciích za cenu IPO. To mohlo být pro investory jedním z důležitých pozitivních signálů pro nákup akcií této společnosti. Buffett se totiž málokdy rozhlíží po akciích „startupových“ společností a svou pozornost věnuje spíš stabilnějším hráčům na trhu. Také proto patří rozhodnutí získat podíl v Snowflake spíš k ojedinělým.

Opětovně tento rok uvedla na burzu Nasdaq své akcie například společnost Warner Music, která kvůli enormnímu zájmu investorů těsně před vstupem dokonce zvýšila objem nabízených akcií anebo společnost Lemonade, která obchoduje na New York Stock Exchange. Zdá se, že IPO se tento rok nesou v opravdu pozitivním duchu a ty společnosti, které se pro vstup rozhodly, můžou jen uvažovat nad tím, zda to byl kvůli koronakrizi opravdu dobrý strategický krok.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.