Alternativní formy investování dobývají svět

04 / 11 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Oteplování, ale i samotná pandemie výrazně mění chování investorů. Stále více můžeme pozorovat, že se jejich pohled upíná směrem k novým alternativám na trhu, které nepodléhají centralizovanému systému. Nevíte, které to jsou? Tak rozhodné čtěte dále.

NFT

Zdá se, že klasické obrazy jsou už přežitek. Mladá generace se zaměřuje na digitální umění v podobě NFT, tedy non fungible tokens, což jsou tzv. nezaměnitelné tokeny, na které jsem svou pozornost hlouběji soustředila letos i já. Přestože první NFT vzniklo již v roce 2015 na blockchainu Ethereum, až donedávna byla tato forma investice předmětem zájmu spekulantů a sběratelů.

Přelomovým se stal rok 2021, konkrétně 1. čtvrtletí, kdy dosáhl trh s NFT hodnoty 2 miliardy USD. Zájem veřejnosti nepochybně přitáhly i zvučná jména umělců, kteří tímto způsobem prodávají svá díla a ke kterým patří zejména Paris Hilton nebo Beeple, ale nedávno investovala do nákupu NFT například i společnost Visa.

O rostoucí popularitě tohoto trhu svědčí i fakt, že podle portálu Nonfungible.com na konci roku 2020 dosahovala hodnota NFT trhu „jen“ 338 milionů USD. V posledním roce roste skutečně raketově. Objem prodeje ve 3. čtvrtletí 2021 dosáhl až 10,7 miliardy USD, což znamená, že vzrostl více než osminásobně ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Jen za posledních 7 dní se prodalo NFT v počtu kusů více než 201 tisíc. Nejvyšší historický objem prodeje zaznamenali NFT během tohoto léta, kdy se v týdnu do 29. srpna zrealizovaly platby v hodnotě 1,610 miliardy USD.

Topforex, Topforex zkušenosti, Topforex recenze

Graf: Objem prodeje NFT v USD za poslední čtyři roky.

A jak fungují NFT v praxi? Využívají blockchain na zaznamenání vlastnictví digitálních předmětů, jako jsou obrázky, fotky, videa, různé sběratelské předměty, ale například i pozemky ve virtuálním světě. Tím nejznámějším je nepochybně Decentraland, jehož tržní kapitalizace v září 2021 dosáhla 888 milionů USD, zatímco ve stejném období před rokem to bylo 118 milionů USD.

DeFi

Je další chytrý systém postavený na blockchainu. Defi je zkratka pro decentralizované financování, které představuje „novou“ formu financování, která není závislá na klasických centralizovaných zprostředkovatelích financování, jako jsou banky, burzy, makléřské společnosti a podobně. Namísto toho používá smart kontrakty na blockchainu.

A jaký přínos má pro společnost? Umožňuje půjčovat někomu jinému, půjčovat si se zabezpečením ale i bez záruky, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, vydělávat na úrocích, obchodovat tokeny, koupit si pojištění, spravovat své portfolio a další možnosti. A to vše v absolutním soukromí bez potřeby identifikace.

Výhodou je, že jelikož v tomto prostředí neexistuje centralizace, netřeba se bát institucí, které by mohly zablokovat platbu nebo zakázat přístup k čemukoliv. Služby jsou rychlé – převody finančních prostředků trvají pouze několik minut.

Díky automatizaci a vysoké bezpečnosti nehrozí riziko lidské chyby, a navíc jsou řízeny kódem, který může každý zkontrolovat nebo prozkoumat. Jinými slovy: DeFi je postavené na transparentnosti – kdokoli si může prohlédnout údaje o produktu a zkontrolovat, jak systém funguje, což například u finančních institucí není možné (nelze nahlédnout do jejich úvěrové knihy nebo záznamů o správě majetku).

Hodnota tržní kapitalizace DeFi neustále roste. Podle TradingView.com dosahovala v pátek odpoledne hodnoty 150 miliard USD, což je dosud nejvyšší hodnota.

Topforex, Topforex zkušenosti, Topforex recenze

Graf: Vývoj tržní kapitalizace DeFi za posledních 5 let. (Zdroj: TradingView.com)

 

 

Autor je hlavní analytik Společnosti Topforex Olívia Lacenová

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.