AstraZeneca brání svou vakcínu, ale akcie společnosti zůstávají pod tlakem

29 / 03 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

V souvislosti s vakcínou AstraZenecy  rezonovaly v posledních týdnech obavy veřejnosti z možného způsobování  krevních sraženin. Společnost již v úvodu minulého týdne popřela tato obvinění po prověření 17 milionů lidí očkovaných v Evropě a Británii. Následně její tvrzení podpořila i Evropská léková agentura (EMA). Norští vědci však tvrdí, že jejich výzkum potvrzuje obavy veřejnosti. Akcie AstraZenecy se tak po prvotních pozitivních zprávách opět ocitly pod tlakem.

Akcie AstraZenecy, které se obchodují na London Stock Exchange se ještě před měsícem pohybovali na ceně 71 GBP za akcii, přičemž v úvodu března 2021 se propadly na 67 GBP za akcii. Po sérii vzestupů a pádů v posledních týdnech se na začátku minulého týdne hodnota vyšplhala nad 72 GBP za akcii. *

Tvrzení společnosti podpořila ve svém prohlášení i EMA, která uvedla, že nic nenasvědčuje tomu, že by vakcína AstraZenecy  mohla za krevní sraženiny, jaké byly po očkování s ní hlášeny z více zemí, a dodala, že je pevně přesvědčena o přínosech této vakcíny. Agentura zároveň potvrdila, že obdržela 37 hlášení o případech krevních sraženin v souvislosti s očkováním AstraZenecy, ale zároveň upozornila, že na tyto problémy klinické zkoušky nepoukázaly a kromě toho se tromboembolické příhody vyskytují ročně u tisíců lidí v Evropské unii. Akcie společnosti po úvodních dobrých zprávách reagovaly oživením.

Ve druhé polovině minulého týdne však Norsko oznámilo, že jeho vědci během vlastního výzkumu zjistili silnou imunitní reakci u pacientů očkovaných vakcínou AstraZeneca (vyvinutou ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou) a vytvořili se jim krevní sraženiny. „Jsme přesvědčeni, že je důležité to oznámit a že jsme našli správný vysvětlující model,“ vyjádřil se pro média hlavní lékař Univerzitní nemocnice v Oslu Pal André Holme. Norsko přitom patří k zemím, které dočasně pozastavily očkování vakcínou AstraZenecy. Kromě něj pozastavila očkování Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Slovinsko, Dánsko, Lotyšsko, Island, Bulharsko, Irsko a Švédsko, které do prověřování zapojilo i vlastní lékovou agenturu.

Očkování vakcínou však podporuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), která se odvolala na průzkum Globálního poradního výboru pro bezpečnost vakcín, který v souvislosti se vzniklými podezřeními zasedal v průběhu minulého týdne. Podle WHO výhody vakcíny převažují nad riziky.

Akcie AstraZenecy se tak pod tlakem smíšených názorů a informací v druhé polovině minulého týdne opět ocitly v mírném poklesu. * Při porovnání výkonnosti akcií v ročním a pětiletém horizontu ale můžeme vidět, že se jejich hodnota stále pohybuje v zelených číslech.

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

Graf: Vývoj hodnoty společnosti AstraZeneca za posledních 5 let. (Zdroj: London Stock Exchange)

Během uplynulého pátku se vakcínou nechal očkovat i britský premiér Boris Johnson, který tak chtěl veřejnost ujistit o bezpečnosti této vakcíny.

Pokud se po ujištění o bezpečnosti vakcíny světovými autoritami situace uklidní, znamenalo by to pro akcie společnosti pozitivní impuls k dalšímu růstu. Ale pokud se objeví další negativní tvrzení podporující současné obavy, mohlo by to pro akcie společnosti znamenat opětovný propad hodnoty a případné hromadné rušení objednávek v jednotlivých evropských států až do doby, než společnost tento problém nevyřeší a neprokáže bezpečnost svého výrobku. [1]

I když současná situace neprospívá akciím firmy, neměla by mít negativní dopad na příjmy společnosti jako takové, protože AstraZeneca neprodává svou vakcínu během pandemie se ziskem. Hospodářské výsledky firmy tak budou záviset na prodeji ostatních farmaceutických výrobků společnosti. [2]

 

 

 

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

 [1, 2] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.