Bitcoin jako součást energetické revoluce?

08 / 11 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Otázka využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů se stává čím dál tím palčivější. A přestože ještě donedávna byl Bitcoin považován za energeticky náročný kvůli vysoké spotřebě energie při jeho těžbě, nově se ukazuje, že se dá tato energie efektivně využít dále. Prvním městem, které bude používat energii získanou při výrobě této kryptoměny, má být Vancouver.

Kanadský těžař kryptoměn MintGreen v polovině října informoval veřejnost, že teplo, které vygeneruje během těžby Bitcoinu, plánuje využít k vytápění bytů v městské části kanadské metropole Vancouver. Společnost tvrdí, že technologie „tzv. digitálních boilerů” dokáže získat zpět více než 96 procent elektrické energie, která byla použita při těžbě Bitcoinu. Získaná energie tak neskončí v podobě skleníkových plynů v atmosféře, ale použije se efektivním způsobem.

V praxi by to mělo vypadat tak, že MintGreen odstartuje v roce 2022 spolupráci s Lonsdale Energy Corporation, které bude následně dodávat energii na vytápění do 100 obytných domů v North Vancouveru, kde se teplota během zimy běžně pohybuje až do -20 stupňů Celsia.

Kromě toho těžařská společnost uzavřela dohodu na dodávku energie i s firmou na výrobu mořské soli a výrobcem whiskey Shelter Point Distillery.

Díky tomuto scénáři by se mohl vyřešit problém s tím, že je těžba bitcoinu energeticky náročná a kritizují ji zejména přívrženci ochrany klimatu. Podle studie University of Cambridge spotřebuje Bitcoin ročně více elektřiny než celá Argentina. V konkrétních číslech to představuje za rok 121,36 terawatthodin (Twh).

Výrazný růst ceny této kryptoměny v posledních měsících však představuje motivaci pro těžaře, čímž se spotřeba na těžbu neustále zvyšuje. Dobrou zprávou pro ekology je, že počet bitcoinů je předem dán a nikdy nebude možné vytěžit více než 21 milionů této kryptoměny.

Topforex, bitcoin

Graf: Vývoj hodnoty Bitcoinu od roku 2015. (Zdroj: finance.yahoo.com)

Podle dostupných údajů dosáhl počet již vytěžených Bitcoinů v srpnu 2021 číslo 18.77 milionu. Nepotrvá to tedy už moc dlouho, těžba dosáhne svého vrcholu a vytěžit nové kusy už nebude možné. Tlak na spotřebu elektrické energie ze strany kryptonadšenců tak zůstane jen minulostí. Jak dlouho však tento proces ještě potrvá, se dnes nedá přesně určit.

Prozatím ale než se tak stane, vypadá to, že odborníci našli efektivní způsob, jak uklidnit ekology i kritiky a odpůrce těžby kryptoměny. Pokud se totiž výše zmíněný plán s využitím energie z těžby přetaví do praxe tak, jak je plánován, je možné, že se tento způsob využití rozšíří i do dalších měst a států.

I když v posledních dnech tlak na cenu nejstarší kryptoměny mírně klesl a na grafu můžeme vidět mírnou korekci, před pár dny dosáhla hodnota svého dosavadní all time high když si sáhla na 66,6 tisíce USD za Bitcoin. Tržní kapitalizace se během středečního obchodního dne pohybovala přes 1 bilion USD, což představuje 43,2 procenta celého trhu s kryptoměnami.

 

Autorem je hlavní analytička společnosti TopForex Olívia Lacenová

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.