Boj digitálních měn začíná. Kdo si ukradne „největší kus koláče“ na trhu?

07 / 07 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Jelikož se kryptoměny postupně ale jistě stávají součástí běžného života i platebních systémů, je logické, že centrální banky řeší potřebu více bezpečné a centralizované podoby. Digitalizaci ve světě ještě více umocnila a posunula vpřed pandemie a restrikce, které s ní byly spojené. Vlastní digitální měny testuje hned několik zemí a už zanedlouho bychom mohli znát i konkrétnější podobu digitálního eura. A právě to se stalo předmětem první veřejné diskuse Zlaté mince na toto téma v Čechách a na Slovensku pod názvem „Bude digitální euro užitečné?“, jejímiž hosty byli poslanec Evropského parlamentu Mikuláš Peksa, finanční expert Evropské komise v pracovní skupině Financial Services User Group Ján Šebo a zakladatel regulované fintechové platformy Payout Peter Stražovec.

Ve vývoji oficiálních digitálních platidel momentálně vede Čína, která pracuje na vývoji digitálního jüanu již od roku 2014 a nachází se v testovací fázi. Pilotní program první evropské digitální měny ve spolupráci s komerčními bankami probíhá zase v Švédsku. V březnu zveřejnili i plán na i e-měnu na Bahamách, kde má být přístupná jen tamním občanům a nebude určená na expanzi do zahraničí. Zájem o vytvoření vlastní digitální měny potvrdila i Gruzie. Ve světle těchto skutečností je tedy důležité, aby Evropa spustila vlastní e-měnu co nejdříve.

Konkurenční výhoda

„Je třeba být mezi prvními, protože kdo to udělá dobře v první vlně, ten si utrhne největší kus koláče na globálním trhu s digitálními financemi,“ vysvětlil potřebu rychlé reakce na nový trend europoslanec Mikuláš Peksa, který se nachází přímo v centru jednání na toto téma. V Evropské unii se momentálně rozbíhají přípravy, ale stále není jasné, zda bude digitální euro podobné kryptoměně, nebo ne. Osobně si myslím, že do určité míry bude Evropská centrální banka (ECB) čerpat inspiraci i ve virtuálních měnách. Každopádně konkrétní návrh toho, jaká bude podoba digitálního eura v praxi, by měla ECB představit již v průběhu července 2021, tedy přibližně za měsíc.

Udržení měnové stability EU

Pobídek na tvorbu e-měny má centrální banka hned několik. Mimo jiné jsou to i stablecoinové asociace a zmíněné kryptoměny, protože ECB má za úkol udržet cenovou stabilitu a finanční stabilitu celého bankovního systému. Pokud by na „nový trend“ digitálních měn rychle nereagovala, mohla by ztratit kontrolu nad systémem a možností ovlivňovat inflaci nebo pouštět více peněz do oběhu za účelem podpory hospodářské stability eurozóny. „Digitální euro je silně propojené s požadavkem na účinnou měnovou politiku realizovanou Evropskou centrální bankou. Právě realizace měnových opatření přes klasický bankovní sektor může být digitálními jmény jiných hráčů oslabena. Proto ECB zkoumá, zda by zapojením hráčů z nefinančního sektoru do digitálního eura dokázala účinně rozšířit kanály pro transmisivní mechanismus,“ vyjádřil se k tomuto tématu Ján Šebo.

Jelikož oficiálně digitální měny mají podporu vlád, mohly by teoreticky vést k omezení zájmu veřejnosti o využívání soukromých kryptoměn, čímž by se omezil současný vliv neevropských hráčů, kteří tento trh do značně míry ovládají.

Digitální nosič hodnoty

Jaká bude praktická podoba digitální eura? „Půjde o měnu vydávanou centrální bankou, která by měla fungovat paralelně s hotovostí a umožnila by platby tam, kde by byla hotovost méně praktická,“ uvedl ve webináři Peksa. To však neznamená, že hotovost zanikne. Alespoň zatím. Nejpravděpodobnějšími nosiči bude platební karta nebo aplikace, se kterou bude možné platit stejně jako v případě klasických fiat měn. Podle Šeba by koncoví uživatelé mohli být v úvodu implementace do oběhu motivovaní například odměnou za platbu digitálním eurem. Samozřejmě jde jen o hypotézu a uvidíme, zda tato myšlenka bude přeměněná i do reality.

Tak jako ve všech aspektech konkurenčního prostředí i zde platí, že poslední slovo bude mít ten, kdo přinese podnikatelům a koncovým uživatelům nejlepší funkční vlastnosti. „Ano, souboj se bude odehrávat na úrovni funkčnosti platforem jednotlivých digitálních měn. Pokud například Švédové udělají měnu na platformě, která bude mít podporu pro smart kontrakty a bude se v ní dát automaticky účtovat, rychleji platit nebo umožní mikro půjčky, uživatelé se pro ni rozhodnou. Tak jako dnes někdo podniká v Estonsku nebo na Maltě, protože tam může jednodušeji založit a řídit společnost, tak by to stejně mělo probíhat u digitálních měn jednotlivých zemí Evropské unie. Podnikatelé a koncoví uživatelé tedy budou mít možnost výběru,“ potvrdil mou úvahu Peter Stražovec.

O prvenství se nebojuje poprvé

Jak uvedl Peksa ve webináři, podobnou „válku“ měn jsme mohli sledovat i co se týká hotovosti, když například v Kosovu lidé namísto domácí měny, která neměla dobré jméno, začali používat americký dolar, eura nebo jiné alternativy. Otázkou zůstává, která digitální měna bude patřit k těm, po kterých lidé automaticky sáhnou jako po první volbě. Mezi jmény tak, jak je známe dnes, měl ještě donedávna dominantní pozici americký dolar. Postupně však jeho postavení na globálním trhu slábne a příchod digitálních měn může jeho pozicí otřást ještě významněji.

Odkaz na celou diskuzi naleznete na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W_7CSKcKh-U

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.