Budoucnost investování bude patřit udržitelnosti

14 / 12 / 2020
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Trend přechodu k ekologičtějšímu způsobu života je tu už několik let. Ale tak jak pandemie koronaviru urychlila posun k větší digitalizaci a práci z domu, stejně nasměrovala investory ke změně myšlení a výrazně zodpovědnějšímu přístupu při tvorbě svého portfolia. Lákadlem je hlavně dosažení lepších zisků takovýchto firem oproti konkurenci.

Podle analýzy Fidelity Investments se rozhodly společnosti, kterým záleží na otázce životního prostředí nabídnout investorům od ledna do září vyšší výnosy s cílem přitáhnout jejich pozornost a získat tak potřebné finanční prostředky. Analýza poukazuje na to, že držitelé nejvyššího ratingu ESG (Environmentální, sociální a podnikové řízení) nabídli akcionářům během prvních devíti měsíců roku průměrný zisk na úrovni 0,4 procenta. Pro porovnání – skupina s nejhorší známkou odepsala 232 procent.

Aktuální průzkumy hodnoty akcií tedy poukazují na to, že nový trend odpovědného investování je nejen „in“, ale investorům se navíc vyplácí. Akcie společností řídících se zásadami ESG během pandemie COVID-19, prokázaly větší odolnost vůči výkyvům na trhu, protože klesly méně, než byl tržní průměr.

Společensky odpovědné firmy totiž mají obvykle lepší nastavené řízení, tak aby dokázaly rychle a efektivně reagovat na měnící se potřeby na trhu, co se týče enviromentálního, společenského, ale i politického prostředí. Je velmi důležité si uvědomit, že enviromentální řízení nesouvisí pouze s otázkou ochrany planety, ale také s kontrolou nákladů dané společnosti, přípravě na možný pokles výnosů a nastavení udržení marží. ESG společnosti prošly v průběhu let řadou změn od efektivnějšího hospodaření s vodou až po úsporu energie.

Investoři, pro které je otázka ESG důležitá, by měli zaměřit svoz pozornost na alternativu klasického S&P 500 indexu s názvem The S&P 500 ESG Index, ve kterém je například zastoupena číst zdravotnického segmentu, který během pandemie zažívá vysokou poptávku.

Zajímavé zhodnocení v tomto směru můžou nabídnout také takzvané „zelené fondy“, které podle dostupných informací představují 15 procent investičního segmentu Evropy a v následujících pěti letech se očekává jejich růst až na 57 procent.

Pro ty, kteří by měli zájem o ESG investice, ale neumí se zorientovat v moři informací může být nápomocný žebříček Sustainable & ESG Investment Awards 2020, kde najdou oceněné společnosti v různých kategoriích. Například v kategorii Best Sustainable and ESG Equity Fund letos zvítězil BMO Responsible Global Equity Fund, kategorii Best Sustainable & ESG Multi-Asset Fund si vítězství připsal Jupiter Global Ecology Diversfied Fund a první příčku v kategorii Best Green Bond Fund obsadil Allianz Green Bond Fund.

Do hledáčku (nejen) českých investorů, kteří mají zájem o zelené dluhopisy by se určitě měla dostat například i společnost Energy financial group (EFG), která v listopadu nabídla zájemcům svou první veřejnou emisi dluhopisů s objemem 350 milionů Kč s pevnou sazbou 6,5 procenta ročně. Firma působí na českém trhu od roku 2016 a zaměřuje se na rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie, přeměnou biologického odpadu na bioplyn a představuje zejména pro retailové investory příležitost, jak obohatit své portfolio.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.