Ceny elektřiny rostou. Důvod? nedostatek vody

16 / 10 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Otázka problémů změny klimatu už není jen teorií, ale naplno se začíná projevovat i v praxi. Evropské státy musí čelit energetické krizi, která výrazně zdražuje cenu elektřiny. Ta podle agentury Bloomberg vyskočila ve Skandinávii v září meziročně až na pětinásobek. Příčinou problému je nedostatek vody, která je nejdůležitějším zdrojem elektřiny v tamním regionu.

Jelikož zásoby vody v severských nádržích jsou plné jen z poloviny, což znamená, že jejich hladina je nejnižší v tomto ročním období za posledních deset let, norský státní energetický podnik Statnett SF byl v pondělí nucen vydat prohlášení, že bilance energie se nachází na 2. stupni. Pro lepší ilustraci, kdyby se situace zhoršovala a dostala na 5. stupeň, bylo by nutné přistoupit k přidělování energie, se kterou momentálně bojuje například Čína, kde kvůli energetickým výpadkům zastavily výrobu podniky z rozličných odvětví. To může v důsledku nedostatku dodávek znamenat další zdražování nejrůznějšího zboží po celém světě, které je závislé na součástkách od tamních dodavatelů.

Vraťme se ale zpět k Evropě. Jelikož se blíží zimní období, které znamená zvýšenou produkci a spotřebu energií, hladiny vodních nádrží budou klesat, což ještě umocňuje aktuální obavy z možného nedostatku energií a prohloubení krize. Nedostatek vody v severských zemích totiž může znamenat, že nebudou energie schopny exportovat. Omezování vývozu by zároveň mohlo negativně ovlivnit i samotný hospodářský růst dotčených zemí.

Právě Skandinávie v důsledku vzniklých problémů vsadila na starou a osvědčenou klasiku a při výrobě elektřiny se momentálně spoléhá na zastaralé fosilní elektrárny. Švédská energetická společnost Vattenfall, která patří k předním výrobcům energie v Evropě, se snaží přesvědčit zejména velké odběratele, jako jsou průmyslové společnosti, aby se před přicházející zimou snažili co nejvíce šetřit energií.

Ceny energií však prodražuje i nedostatek zemního plynu, který se také postupně projevuje v celé Evropě. Způsobila ho vysoká poptávka po komoditě během pandemie, ze které se vzpamatovává například Asie, USA zase bojují se sníženými dodávkami po hurikánu Ida a odmítnutí Ruska zvýšit dodávky do Evropy přes Ukrajinu. Rostou také ceny uhlí.

K nejvíce zasaženým zemím energetické krize bude patřit nepochybně Velká Británie, kde vzrostla cena zemního plynu podle společnosti S & P Global Platts v průběhu roku o 420 procent a Irsko.

Situaci by mohla vyhrotit i opět se zhoršující epidemiologická situace ohledně pandemie COVID-19, která by mohla zvýšit poptávkau domácností po energiích.

 

Autorkou je hlavní analytička společnosti TopforexOlívia Lacenová

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.