Cesta za úspěchem ruské verze SWIFT nebude tak jednoduchá, jak se zdálo

24 / 11 / 2020
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Je to již nějaký čas, co svět oblétla informace o tom, že se Turecko s Čínou rozhodli přistoupit k ruské alternativě finančního komunikačního systému SWIFT, který je založený na rublu. O ruském ekvivalentu se tehdy mluvilo jako o možném vzniku nového platebního kolosu. Mezi zeměmi, které plánují přijmout tento systém patří například i Írán, Indie či země v rámci EAEU. Napříč tomu, že od roku 2019 Rusko dosáhlo mnoha dohod o propojení SPFS s jinými zeměmi, zdá se, že bude mít před sebou ještě dlouhou cestu, aby se dokázalo více prosadit. 

Systém uvedený pod zkratkou SPFS vyvinula Ruská centrální banka již v roce 2014. A to krátce po tom, co americká vláda hrozila odpojením Ruska od mezinárodního systému SWIFT, který aktuálně sdružuje přes 11 tisíc bankovních institucí po celém světě. Práce na alternativách SWIFT zintenzivnila obzvláště poté, co kybernetické útoky na SWIFT v roce 2015 a 2016 způsobily únik informací a krádež 101 milionů dolarů z Brazilské centrální banky. První transakce ruského systému se uskutečnila v roce 2017.

Do povědomí veřejnosti se SPFS dostalo hlavně v roce 2018 v souvislosti s jeho možným propojením s Blockchain systémem. Podle informací dostupných přímo na stránkách Ruské centrální banky je momentálně součástí sítě přibližně 400 institucí. V porovnání se známější konkurencí se však (prozatím) musí SPFS vypořádat s vyššími provozními náklady. Podle posledních dostupných informací provozuje zhruba 15 % tamních obchodů v Rusku.

Propojení sítě s čínským mezinárodním systémem zatím zůstává na úrovni plánování. Podle informací z konce roku 2019 se však stále plánuje připojení finančního systému s názvem CIPS (mezinárodního mezibankovního platebního systému) k SPFS.

Po opakovaných varováních v posledních letech se Rusko rozhodlo podepsat dohodu o navýšení využití rublu a liry pro mezinárodní platby. Předpokládá se, že dohoda s Tureckem povede k připojení tureckých bank a společností k ruské verzi platebního systému SWIFT, čímž dojde k posílení infrastruktury v Turecku. Zároveň by díky tomu mohly ruské karty MIR, fungovat jako alternativa k MasterCard a VISA.

V souvislosti s ruským systémem SPFS se mluvilo také o připojení Indie. Stalo se tak poté, co USA „vyhrožovali“ Dillí sankcemi za nákup ruských raketových obranných systémů. 

V důsledku sankcí amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu se pokusila zavést vlastní alternativu SWIFT pro platby směřující do Íránu i Evropská unie.

Jak v minulosti varoval ruský prezident Vladimír Putin, americké sankce proti Rusku jsou kolosální strategickou chybou, která by nakonec mohla ohrozit nadvládu globálního finančního systému založeného na americkém dolaru. Čím více společnost bude využívat dostupné alternativy k platbám SWIFT, tím více bude dominantní pozice dolaru v celosvětovém měřidle klesat.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.