Čínský úřad pro regulaci udělil pokutu gigantu Alibaba. Důvod? Zneužívání monopolního postavení

15 / 04 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Čínský internetový prodejce Alibaba Group dostal pokutu 18 miliard CNY (2,75 miliard USD) kvůli porušení antimonopolních pravidel. O pokutě informovala během uplynulé soboty agentura Reuters s odvoláním na čínská média. Společnost bude stát rozhodnutí čínského Státního úřadu pro regulaci trhu přibližně 4 procenta tržeb společnosti za rok 2019. Na sociální síti Weibo uvedla, že se rozhodnutí o pokutě podřídí.

Z výsledků vyšetřování úřadu, které bylo zahájeno ještě v prosinci vyplynulo, že společnost Alibaba zneužívala své dominantní postavení na trhu od roku 2015. Konkrétně šlo o to, že bránila prodejcům, kteří nabízeli své zboží na stránkách Alibaba, aby jej distribuovaly prostřednictvím jiných digitálních obchodních platforem. Podle úřadu tak společnost porušila antimonopolní zákon, protože bránila volnému oběhu zboží a obchodním zájmům prodejců.

Akcie společnosti Alibaba si v reakci na vzniklou situaci v předobchodní fázi před spuštěním pondělního obchodování odpisovaly 2,16 procenta ze své hodnoty. Páteční obchodní den přitom uzavřely na hodnotě kolem 223 USD za akcii. *

Graf: Vývoj hodnoty akcií společnosti Alibaba Group za posledních 5 let. (Zdroj: Investing.com) *

Tento rok je zdá se Alibaba a její dceřiná společnost Ant Group v centru pozornosti čínské vlády. Do značné míry za to zřejmě může i fakt, že koncem minulého roku si majitel společnosti Jack Ma dovolil kritizovat čínskou vládu, což vedlo k odložení plánovaného primárního úpisu akcií Ant Group na burzu.

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.