Coinbase jako „první vlaštovka“ hlásající nový trend?

20 / 04 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Během uplynulého týdne jsme byli svědky historického momentu. Proč? Protože na technologické burze NASDAQ zalistovala své akcie první výhradně kryptoměnová společnost Coinbase, která během svého debutového obchodního dne zaznamenala nárůst akcií o 31 procent, ale nakonec uzavřela na nižších hodnotách než se nacházela v úvodu obchodování. *

Zrak celé komunity nadšenců kryptoměn, ale i klasických investorů se během IPO Coinbase upíral právě na burzu NASDAQ. Firma měla Depute na ceně 250 USD za akcii, ale nakonec to bylo 381 USD za akcii. V průběhu prvního dne dosáhly akcie maxima 429 USD a minima 310 USD. Obchodní den nakonec uzavřely na hodnotě 328 USD za akcii. Mohli jsme tak sledovat vzrušující a velmi volatilní vývoj ceny, která byla nakonec uzavřena na nižších úrovních než při zahájení. *

Podle informací, které zveřejnil portál AssetDash.com se okamžitě po debutu zařadil Coinbase na 143. místo největších veřejně obchodovaných společností, přičemž jeho kapitalizace dosáhla více než 85 miliard USD.

Po prvotním propadu se cena akcií v dalších obchodních dnech postupně zotavovala a během uplynulého pátku uzavřela na hodnotě 342 USD za akcii. *

Graf: Vývoj hodnoty společnosti Coinbase na burze Nasdaq od jejího primárního úpisu akcií v polovině dubna 2021. (Zdroj: Nasdaq.com) * Informace o vývoji hodnoty akcií za celé období, ve kterém byly akcie obchodované lze nalézt na https://www .nasdaq.com/market-activity /stocks/coin

Akcie Coinbase však nebyly jediné, které během svého prvního dne na burze zažily propad. Ze své hodnoty si výrazně odepsal i samotný Bitcoin, který se propadl z úrovně 65 tisíc USD na 61 tisíc USD. V úvodu pondělního obchodního dne se jeho cena pohybovala po víkendovém výplachu ještě níž, podle údajů Coinmarketcap.com konkrétně kolem hodnoty 57 000 USD. Uvidíme, na jakých hodnotách začnou během začátku obchodního týdne akcie Coinbase.

Zakladatel firmy Brian Armstrong však ve svém prvním rozhovoru pro televizi CNBC o zalistování společnosti na burze vyjádřil přesvědčení, že může jít o významný moment, který vytvoří prostor pro celou vlnu úspěšných kryptofirem. [1] To, zda skutečně jde o pověstnou „první vlaštovku“ při tvorbě nového trendu na globálním trhu ukáže až čas, ale faktem zůstává, že segment kryptoměn se ve velkém rozrůstá, a to i díky stimulu centrálních bank a obavám ze znehodnocení klasických fiat měn, což nahrává ve prospěch dalšího silného rozvoje a růstu cen kryptofirem.

 

[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

 

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.