Debut desetiletí? Ani náhodou. Vstup Deliveroo na burzu nenaplnil očekávání.

12 / 04 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Zdá se, že alespoň prozatím bublina kolem vstupu společnosti Deliveroo na burzu splaskla. Zatímco těsně před prvním obchodováním akcií odhady hovořily, že hodnota společnosti by mohla vzrůst až na 10,5 miliardy USD, po středečním IPO je jasné, že očekávání se nenaplnila. Navzdory úspěchu, který během primárního úpisu akcií v minulém roce přes pandemii zaznamenala většina firem, cena akcií Deliveroo se při debutu propadla o 30 procent. *

Jak informovala agentura Reuters, akcie donáškové společnosti byly nabízeny na spodní hranici rozsahu za 390 pencí za kus, což ocenila společnost v úvodu obchodování na zmíněných 7,6 miliardy GBP (10,46 miliard USD). Během obchodování dosáhla minimální hodnota akcií Deliveroo 271 pencí. Část ztrát se nakonec smazala, když dosáhla podle Finance.yahoo.com úrovně kolem 292 pencí za kus. Propad akcií snížil očekávanou hodnotu společnosti o více než 2 miliardy GBP, což by podle odborníků mohlo poškodit trh s IPO nejen ve Velké Británii, ale také v Evropě. *

Graf: Vývoj hodnoty akcií Deliveroo během prvního obchodního dne. (Zdroj: finance.yahoo.com) * Informace o vývoji hodnoty akcií za celé období, ve kterém byly akcie obchodované lze nalézt na https://www.londonstockexchange.com/stock/ROO/deliveroo-holdings-plc/company-page

Důvodem nenaplněných očekávání může být neúčast správců velkých britských fondů na kótování akcií Deliveroo. Mezi investory, kteří se od IPO distancovali patřily například Aberdeen Standard Life, Legal & General Investment Management nebo Aviva. Příčinou jejich neúčasti je zřejmě nejen hospodaření firmy, které se nachází v mínusových číslech a neodráží ocenění společnosti na burze, ale i kritika ohledně práv zaměstnanců společnosti.

Navíc firma vydala akcie dvou tříd. Jediným vlastníkem akcií třídy B je zakladatel firmy Will Shu, přičemž každá z jeho akcí bude mít hodnotu 20 hlasů. Toto dělení je běžné v Americe, ale někteří britští investoři se k němu staví poměrně skepticky, protože značně zvýhodňuje vliv významných manažerů společnosti oproti malým akcionářům.

Na druhou stranu, počáteční propad hodnoty nemusí nutně znamenat definitivní neúspěch a akcie se mohou dostat v průběhu dalších obchodních dní do plusových čísel. [1] Nemluvě o tom, že Deliveroo díky IPO získalo 1 miliardu dodatečného kapitálu, kterou může použít na zlepšení efektivnosti podnikání a nákup nových technologií.

Navzdory okolnostem se Deliveroo může pochlubit tím, že jde o největší IPO na londýnské burze od května 2011, kdy na ni vstoupil švýcarský obchodník komodit Glencore International. Zároveň šlo o největší primární nabídku technologické společnosti na tamní burze.

Je třeba si uvědomit i budoucí potenciál této formy podnikání, protože během momentální pandemie zaznamenali doručovací služby Deliveroo výrazně zvýšenou poptávku zákazníků, kterým společnost dováží jídlo ze zavřených restaurací přímo domů. I díky těmto okolnostem se nepochybně podařilo společnosti snížit základní ztrátu na 223,7 milionu GBP (308,93 milionu USD) z 317,3 milionu GBP v roce 2019.

 

Linky na hlavní zdroje:

https://www.reuters.com/article/us-deliveroo-ipo-stocks/deliveroo-dives-30-as-debut-of-the-decade-turns-torrid-idUSKBN2BN0SB

https://www.investing.com/news/stock-market-news/deliveroo-narrows-price-range-ahead-of-london-market-debut-2459804

 

[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášení.

 

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.