Ekonomika eurozóny se zřejmě opět řítí do recese

18 / 01 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Evropská ekonomika se kvůli negativním dopadům šíření pandemie koronavirus ocitla v recesi již v první polovině minulého roku. I když se mezitím situace změnila a nabrala pozitivní scénář, opětovné restrikce a uzamčení ve většině zemí Evropy znovu ženou hospodářství do červených čísel. Tento vývoj předpokládají hned dvě světoznámé bankovní instituce.

Zatímco ještě v předchozích odhadech JP Morgan počítal v prvním čtvrtletí 2021 s ekonomickým růstem eurozóny na úrovni 2 procenta, momentálně předpokládá propad o jedno procento. Pokles na úrovni 9 procent odhaduje i pro čtvrtý kvartál roku 2020. Za recesi přitom lze označit období poklesu ekonomické aktivity, které trvá minimálně dvě po sobě jdoucí čtvrtletí.

Důvodem předpokládaného poklesu jsou aktuálně zavřené kamenné obchody, restaurace, kina, divadla, a omezení celé řady dalších provozů a s tím spojené propouštění zaměstnanců v důsledku snižování nákladů kvůli dopadům souvisejícím s restrikcemi v jednotlivých zemích. 

Podobný scénář očekává i UBS, která původně hovořila o nárůstu 2,4 procenta v prvním čtvrtletí nového roku. Nejnověji svůj výhled upravila na pokles HDP eurozóny o 0,4 procenta. 

Třetí bankou v pořadí, která také očekává mírný pokles evropského hospodářství v prvním čtvrtletí 2021 je Goldman Sachs. 

Graf: Vývoj hodnoty HDP eurozóny za poslední tři roky (Zdroj: tradingeconomics.com) 

Evropská ekonomika se ocitla v recesi již v prvním pololetí 2020, kdy v důsledku vypuknutí a šíření pandemie a celkovému útlumu ekonomické činnosti evropských zemí kleslo HDP eurozóny v prvním čtvrtletí oproti předchozímu období o 3,7 procenta. Ve druhém čtvrtletí 2020 se propadlo dokonce o 11,7 procenta.

Díky následnému zmírnění opatření během letního období bylo zaznamenáno prudké oživení a následný růst na úrovni 12,5 procenta. Momentálně se však zdá, že po rekordních číslech opět směřujeme k negativnímu scénáři a světlo a konci tunelu zatím zůstává v nedohlednu. 

Přesto se během uplynulé středy postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová na odpor pesimistickým scénářům a vyjádřila se, že prosincový výhled instituce, který hovořil o růstu na 3,9 procenta, je stále věrohodný. 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.