Internetový prodejce Mall uvažuje o vstupu na burzu

16 / 03 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Podle zdrojů serveru Mergermarket uvažuje společnost Mall Group, která je vlastníkem internetového obchodu Mall.cz a slovenského ekvivalentu Mall.sk o primárním úpisu svých akcií na trhu. IPO by pro firmu, která se nachází v červených číslech, znamenalo získání dalšího kapitálu pro své podnikání.

O odprodeji části svých podílů ve firmě mají údajně uvažovat investiční skupiny Rockaway Capital, PPF a EC Investments. IPO by podle předběžných odhadů mohlo ocenit společnost na 1,5 až 2 miliardy EUR. Organizaci pravděpodobně zastřeší americká investiční banka JP Morgan.

Pro prodej části akcií připadá v úvahu několik významných evropských burz. Během minulého roku se v souvislosti s touto událostí mluvilo o Varšavě. Momentálně se však v centru pozornosti díky prudkému růstu objemu obchodu objevil zejména Amsterdam. V úvahu přichází i pražská burza, jelikož Mall Group působí v České republice, ale i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a ve Slovinsku.

Je však nutné dodat, že momentálně je celý proces v počáteční fázi a akcionáři se mohou nakonec rozhodnout pro jiný způsob, jak odprodat část akcií a snížit tak svůj podíl ve firmě. Podle zveřejněných výročních výsledků skupiny PPF, která je spoluvlastníkem Mall Group, v červnu 2020 se ztráta za předchozí rok vyšplhala na úroveň 66 milionů EUR, což představuje o 2 miliony méně než v roce 2018. Tento stav však společnost připisuje investicím, které by měly přinést efekt v příštích letech a společnost by se konečně přehoupla do černých čísel. Tržby společnosti totiž neustále rostou. Za rok 2019 dosáhl obrat 708 milionů EUR což představovalo meziroční růst na úrovni 7 procent. Na oficiální stránce společnosti se uvádí, že v roce 2020 dosáhly tržby více než 960 milionů EUR, vydaných bylo 11 milionů objednávek a k dispozici je 1100 výdejních míst.

PPF Petra Kellnera vlastní 40 procent Mall Group, přičemž dalších 40 procent spadá pod Daniela Křetínského a Patrika Tkáče prostřednictvím EC Investments. Posledních 20 procent má Jakub Havrlant, který stojí v čele investiční skupiny Rockaway a zároveň je předsedou představenstva Mall Group.

Skupina Mall Group působí zejména v oblasti e-commerce a sdružuje e-shopy, které se zabývají prodejem celého portfolia různých produktů od elektroniky až po potraviny. Kromě známé značky Mall.cz a Mall.sk patří do skupiny například CZC.cz, Bigbrands.cz, Rozbaleno.cz a Košík.cz. Méně známým faktem je, že kromě toho provozuje i finanční služby prostřednictvím své služby Mall Pay, která poskytuje možnost odložené platby za online nákupy a internetovou televizi Mall TV, která zároveň slouží k propagaci e-shopů.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.