Investovat se zprostředkovatelem nebo bez něj?

20 / 09 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Situace a restrikce spojené s pandemií COVID-19 přinesly několik efektů – lidé začali více šetřit, státy uvolňovaly peníze na podporu nezaměstnaných a lidé, kteří museli trávit v důsledku omezení většinu času doma, se začali více zajímat o investování, které jim přineslo první úspěchy i neúspěchy. O tom, proč by lidé bez zkušeností neměli investovat bez odborného poradce, si povídali ve webináři Fóra Zlatá mince Dušan Šulov, který je finanční zprostředkovatel a specialista na investice, a Gabriel Hinzeller, předseda dozorčí rady slovenské Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFISP).

 „Pokud jsou lidé dostatečně připraveni, může to fungovat, ale podle mých zkušeností je 80 až 90 procent lidí reálné ztrátových. Proto si myslím, že více než 90 procent lidí nutně potřebuje kvalitního prostředníka,“ říká Dušan Šulov. To platí nejen pro začátečníky. Pokud lidé nemají alespoň několikaleté zkušenosti, může se stát, že si přečtou nějaké dostupné informace o možnostech investování bez dostatečné znalosti finančních produktů a rizika, které s sebou přinášejí, což může následně vést k tomu, že se často i vícekrát popálí, přijdou o vložené finanční prostředky, případně dokonce zanevřou na investování. Proto je důležité si své znalosti nebo získané informace alespoň ověřit a poradit se s profesionály, kteří disponují potřebnými zkušenostmi v této oblasti. „Na trhu je množství nerovnováh, které nezkušený investor nepozná a někdo mu je musí vysvětlit. Je proto rozumné upřednostnit prostředníka,“ doplňuje důvody, proč si nechat odborně poradit Hinzeller.

Výhody a nevýhody investování na přímo

Šulov upozorňuje, že i když se může zdát, že investice na přímo přináší nižší náklady, nemusí to být nutně pravda. Člověk si sice sám určí investiční produkty a strategie, ale zároveň podstupuje vysoké riziko ztrát způsobené začátečnickými chybami, špatným výběrem produktů nebo brokera, zatímco kvalitní zprostředkovatel mu pomáhá chránit majetek před znehodnocením v důsledku inflace, zároveň získává značnou časovou úsporu, lépe se naučí pracovat s emocemi při výkyvech na trzích, a investování ho může vyjít dokonce levněji díky tomu, že se vyhne chybným rozhodnutím. Dobrý zprostředkovatel se zároveň snaží rozumně rozložit míru rizika, efektivně nastavit diverzifikaci portfolia klienta, klade na první místo ochranu jeho majetku před výnosem a chrání ho před vysoce rizikovými investicemi, při kterých by mohl přijít o celý vklad. „Nedávno se mi stalo, že jsem našel fond, který daleko převyšuje výkonnost jiných fondů, a také po zdanění dokáže klientovi přinést více než některé ETF, které mají daňové zvýhodnění. Jak se říká, čert je ukrytý přesně v těchto detailech, které rozhodují o tom, nakolik jste úspěšný,“ upozorňuje Hinzeller, který má dlouholeté zkušenosti v této oblasti.

Jak poznat kvalitního prostředníka?

Pokud plánujete větší investice je důležité najít si dostatek času, setkat se s více odborníky a zjistit si o nich potřebné informace. Na stránkách Národní banky Slovenska je možné si snadno ověřit, zda skutečně jde o finančního zprostředkovatele nebo poradce. Zároveň je dobré najít si reference o jeho práci, co publikuje, jakou přidanou hodnotu to přináší, abyste zjistili, do jaké míry jde o zkušeného odborníka, který vám skutečně „sedne“. V tomto případě, vždy platí staré známé –  důvěřuj, ale prověřuj. V případě, že byste tyto kroky podcenili a naletěli podvodníkům, tak vám už nikdy nikdo nenahradí ztracený čas a peníze.

Do čeho investovat?

Jako nejvýkonnější se v posledních letech ukázaly akcie firem, a to zejména technologických, které přinesly výrazně vyšší zhodnocení jako například investice do nemovitostí. Když se na to podíváme konkrétněji, jedná se zejména o akcie amerických firem, neboť tento trh roste nejrychleji ze všech. K zajímavým v tomto období může patřit i polovodičový nebo farmaceutický sektor. „Právě tato pandemie ukázala, že kdo nezainvestoval do akcií, ztrácel. Rozdíl mezi bohatými a chudými se zvětšil právě proto, že chudí neměli zainvestováno nic, zatímco bohatým, kteří jsou akcionáři firem, a střední vrstvě, která má zainvestováno, rostl majetek,“ dodal Hinzeller.

Samozřejmě každý investor je jiný a dokáže přijmout jinou míru rizika, kterou investice nevyhnutelně přináší, takže záleží na preferencích každého jednotlivce, jaké finanční produkty nakonec upřednostní.

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Celý webinář si můžete prohlédnout na následujícím linku: https://www.youtube.com/watch?v=cMfv5xpweEg

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83.12% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní informace: TopForex je registrovaná obchodní značka společnosti Goldenburg Group Ltd, která je kyperskou investiční společností (CIF), která je pod dohledem a je regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC), s CIF licencí No 242/14 a registrovanou adresou 1, Siafi Street, Porto Bello Building, 3042, Limassol, Cyprus.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.