Je jen otázkou času, kdy přijde digitální euro. Přinese výhody nebo omezení?

08 / 02 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

O zavedení digitální měny, která bude centralizovaná, se polemizuje už déle, ale růst hodnoty bitcoinu, který spolu s dalšími kryptoměnami v posledních týdnech opět získává na oblibě, dělá tuto otázku mnohem palčivější. Proti bitcoinu už ostře vystoupila i šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová, která upozornila na „nedostatky a rizika“ decentralizovaných digitálních měn. Na druhé straně však vyslovila náklonnost k možnosti centralizace bitcoinu.

Každá měna má své výhody i nevýhody. Ty se týkají i centralizovaných fiat měn, jejichž hodnota byla kdysi krytá drahými kovy. A dnes? Centrální banky je ve velkém tisknou kvůli stimulaci ekonomiky a manipulují s jejich hodnotou … Otázkou zůstává, zda je problém v kryptoměnách jako samotných anebo v tom, že jsou vysoce spekulativní a mohou být snadno předmětem praní špinavých peněz, nebo prostě jen v tom, že je nemohou regulovat a nemají tak nad nimi žádnou kontrolu? Zastánci kryptoměn, kteří inkasují zisky by určitě souhlasili s druhou možností. Naopak odpůrci by se přiklonili k první zmiňované myšlence, ale třeba si uvědomit, že většina odpůrců pravděpodobně patří k těm, kteří buď nešťastně prodělali při investování do kryptoměn nebo se o to nikdy nepokoušeli.

Tak či onak, digitalizace se nyní čím dál tím více implementuje do našich každodenních životů i v důsledku pandemie, která celý proces urychluje ve všech aspektech života. Čím dál tím více bank a různých finančních institucí proto řeší otázku vlastních digitálních měn.

Euro není v tomto případě výjimkou. Jedním z důvodů jeho digitalizace je vytvoření digitálního platebního nástroje s bezpečností peněz centrální banky. Díky tomu by se zřejmě dokázalo zabránit výraznému množství finančních podvodů, které se uskutečňují prostřednictvím decentralizovaných digitálních měn, což by celkově usnadnilo boj proti činnostem podsvětí. Na druhé straně by to ze strany EU států mohlo v budoucnu teoreticky znamenat pro občany kontrolu všech finančních transakcí přesouvaných tímto způsobem. Otazník se vynořuje nad otázkou ochrany osobních údajů, ochrany před pozorováním lidí veřejnými institucemi a soukromí samotného.

Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, uvedla Lagardeová na virtuálním fóru Reuters Next, že digitální podoba evropské měny by měla vzniknout již v průběhu příštích pěti let s tím, že by vznikla jako doplněk hotovosti. Toto téma by se mělo stát předmětem jednání Rady guvernérů ECB ještě v první polovině roku 2021.

Nejdále je v tomto směru Čína, která se vývoji jüanu v digitální podobě věnuje již několik let. Větší kontrola státu nad tokem peněz v ekonomice se však stává silným terčem odpůrců, kteří se obávají, že by prostřednictvím tohoto způsobu mohlo být v budoucnu upevňované politické vedení země například tak, že by odpůrci tamního režimu mohly být odstřižení od zdrojů financí.

Na druhé straně, už dnes většina plateb v Číně probíhá bezhotovostně prostřednictvím aplikací Alipay nebo Wech. Čína zašla dokonce ještě dál a v celé řadě obchodů je již možné platit prostřednictvím rozpoznávání obličeje. V praxi to vypadá tak, že kupující pouze projdou přes terminál, který pořídí jejich tvář.

Vzorem úspěšné implementace digitálních plateb v co největším možném rozsahu je nepochybně i Norsko, kde je možné poslat například příspěvek místnímu kostelu bez jakýchkoli problémů prostřednictvím mobilní aplikaci Vipps. Hotovost v této zemi je výrazně na ústupu. Podle údajů Statista.com proběhlo v roce 2019 v zemi „pouze“ 11,3 procenta plateb v hotovosti.

Graf: Podíl hotovosti na celkových platebních transakcích v Norsku od roku 2008 do roku 2019. (Zdroj: Statista.com)

Obecně však nadále platí, že v Evropě převládá platba v hotovosti. Podle Statista.com se například až 62,8 procent plateb v Německu v roce 2019 uskutečnilo právě „cash“. Přičemž tam dominuje názor, že pouze peníze v hotovosti jsou skutečné. Jejich výhodou je nezávislost na technice a také možnost manipulace bez zanechání digitální stopy.

Celkový počet bezhotovostních plateb v eurozóně však neustále roste. V roce 2019 se podle dat zveřejněných ECB zvýšil o 8,1 procenta.

Obecně se názory na digitalizaci liší. Zatímco jedni tvrdí, že osud hotovosti je dávno zpečetěn, jiní si myslí, že i když bezhotovostní platby získávají významné postavení ve světě, zánik papírové podoby měn stále není jednoznačný. Uvidíme, co přinese digitalizace národních měn jako je euro. Posune se způsob plateb na novou úroveň? Zřejmě až čas sám ukáže, zda vytvoření e-měn bude znamenat omezení hotovostních plateb nebo dá lidem pouze novou možnost volby a ponechá jim tak dostatečnou svobodu. 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.