Kde investovat v roce 2022?

10 / 01 / 2022
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Hlavními problémy, kterým budou čelit investoři v novém roce jsou vysoká inflace a kolísavá volatilita.  Pokud jde o nestálost produktu, ta se projevila na konci roku hlavně u kryptoměn. Dnes je nejdůležitější ochrana investičního portfolia před stále stoupající inflací a vysokou volatilitou převážně u alternativních investic.

Dalšími nemalými komplikacemi byly v předcházejícím roce pandemie koronaviru, přerušování dodavatelských řetězců a nedostatek čipů. Hybnou silou býčího trhu, by mohli i nadále zůstat převážně společnosti FAANG: [1]

  • Meta (Facebook)
  • Amazon
  • Apple
  • Netflix
  • Alphabet (Google)

Společnost Tesla, index a zlato

Mezi další společnosti, u kterých by jsme mohli zvážit investování patří i Tesla. Její tržní kapitalizace přesáhla 1 bilion dolarů a plány otevření dvou nových gigatováren v Texasu a Německu by měli přinést další zisky.[2] Oblíbenou volbou může být i index S&P 500. Během minulého roku zaznamenal návratnost až přibližně 28%. Za poslední tři kalendářní roky se americké akcie zdvojnásobily.*

Silným konkurentem akcií může být v roce 2022 i zlato.[3] Investování do této komodity se považuje za více méně stabilní, je to určitá ochrana před již zmiňovanou inflací, likvidní aktivum a dlouhodobý uchovávatel hodnoty.

Nejnovějším trendem investování budou v roce 2022 NFT. Vlastnictví NFT (Non-fungible token) se stává velkým trendem a začal se propojovat i s kupu nemovitostí. NFT jako investice může být dobrou alternativou uchovávání hodnoty a bude velkým tématem i v tomto roce. [4]

 

 

*                 Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1,2,3,4]     Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které můžou být nepřesné, a nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nezaručují budoucí výkonnost. Zahrnují rizika a další nejistoty, které lze obtížně předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.