Měsíc od IPO About You: Cena akcií ztrácí dech

09 / 08 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Společnost About You vstoupila na burzu ve Frankfurtu nad Mohanem již v polovině června. Emisní cena za akcii byla stanovena na 23 EUR za kus, přičemž v průběhu dne vzrostla cena akcií až o 17 procent.* V prvních dnech obchodování překročila hranici 26 EUR za akcii. * Od té doby však uběhlo už několik týdnů a zdá se, že hodnotě společnosti dochází na burze dech.

Zatímco primární úpis akcií na trhu a prodej 21procentního podílu přinesl společnosti výnos ve výši 842 milionů EUR, což přesáhlo očekávání firmy. * Ta chtěla z prodeje svých akcií získat 600 milionů EUR. Ohodnocení About you dosáhlo díky IPO 3,92 miliardy EUR. Začátkem tohoto týdne se už cena společnosti na frankfurtské burze pohybovala okolo 24,74 EUR za akcii. * Navzdory poklesu hodnoty jedné akcie vzrostla tržní kapitalizace společnosti na 4,61 miliardy EUR.

Topforex, Topforex Slovensko

Graf: Vývoj hodnoty akciíí About You na burze (businessinsider.com) * Informace o vývoji hodnoty akcií za celé období, ve kterém byly akcie obchodované, lze nalézt na https://markets.businessinsider.com/stocks/about_you-stock.

 

Zdá se, že šílenství kolem vstupu společnosti na burzu už utichlo a akcie internetového prodejce oblečení musí čelit tvrdé realitě. Alespoň prozatím. Výtěžek z prodeje akcií chce firma použít na expanzi v zahraničí a na rozvoj technologické platformy pro firmy, což by jí pomohlo ještě více zvýšit tržby, které za poslední rok (do konce února) zvýšila o 57 procent na 1,17 miliardy EUR. V tomto roce očekává firma další zvýšení tržeb o 40-50 procent [1]. Jak uvedl spoluzakladatel firmy Tarek Müller pro agenturu Reuters, v posledním čtvrtletí vykázala společnost poprvé od svého založení pozitivní zisk před zdaněním, úroky a odpisy.

Během léta se opatření spojená s pandemií zmírnila i díky stoupajícímu počtu očkovaných a lidé otočili svou pozornost ve větší míře od e-shopů zpět ke kamenným obchodům. Ale ne všichni. Značná část populace si už zvykla na pohodlný nákup prostřednictvím digitálního prostoru, o čemž svědčí i počet online nákupů, který každý rok roste. Navíc některé země již dnes čelí třetí vlně pandemie a s přicházejícím podzimem se mohou restrikce opět zpřísnit. I když tentokrát to už budou zejména neočkovaní, kterým se pravděpodobně zmenší komfort volného pohybu. Uvidíme, jak se situace vyvine a do jaké míry z toho budou opět těžit zejména prodejci, kteří se vezou na vlně “digitální doby”.

Kromě německého prodejce letos absolvoval primární úpis akcií například i online prodejce Zalando.

[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.