Módní značky přešly na vlnu digitalizace. Soustředí se na online prodej

08 / 06 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Většina módních značek se během pandemie soustředila na prodej prostřednictvím e-shopů. Počet svých prodejen po celém světě regulovaly známé společnosti jako H&M, L Brands vlastnící Victoria’s Secret, ale například i společnost Inditex, která je „matkou“ značky Zara. Právě Inditex nedávno ohlásil stažení všech svých prodejen z Venezuely, kterou již několik let zmítá hluboká ekonomická recese.

Inditex v následujících týdnech plánuje zavřít své obchody ve Venezuele, které provozuje partnerská společnost Phoenix World Trade se sídlem v Panamě.[1] Tento krok však neznamená konec podnikání společnosti na tamním trhu. Právě naopak. Jak uvedla Phoenix World Trade pro agenturu Reuters, jde o přizpůsobení se novému modelu integrace a přechodu na digitální prodej, který již dříve oznámil Inditex. Ve Venezuele tak brzy zmizí kamenné prodejny značek Zara, Bershka a Pull & Bear.[2]

Inditex zavře více než 700 obchodů v Evropě, přibližně 100 v Americe a dalších 400 v jiných zemích světa.[3] Po oznámení informace o zrušení provozů se akcie společnosti mírně oslabily. Za poslední týden si odepsaly 0,8 procenta.* Z dlouhodobého hlediska se však pandemie korony na hodnotě společnosti nepodepsala. Právě naopak. Za poslední rok vzrostla cena na burze o 29 procent.* Při pohledu na posledních 5 let dosáhly akcie celkovou výkonnost 5 procent. * Nejvýraznějšího zhodnocení tak mohli dosáhnout investoři, kteří akcie nakoupili po propadu v úvodu propuknutí pandemie v březnu 2020.

Graf: Vývoj hodnoty společnosti Inditex na burze za posledních 5 let. (Zdroj: GoogleFinance)

Na rozdíl od hodnoty akcií na burze se protipandemická opatření a zavření prodejen výrazně podepsala na hospodářských výsledcích. Zisk španělského módního prodejce se loni propadl o 70 procent na 1,5 miliardy eur před zdaněním a úroky, jelikož zavřená byla přibližně třetina z 6800 prodejen.

Kromě výše zmíněných vlastní Inditex značky jako Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti nebo Uterqüe.

Pandemie výrazně poznamenala i populární britské značky Topshop, Topman, Miss Selfridge a HIIT, jejichž majitel, společnost Arcadia, se dostal do platební neschopnosti. Šlo o největší bankrot na britském trhu způsobený následky pandemie. Všechny zmiňované značky však dostaly druhou šanci díky online prodejci Asos, který je odkoupil za 256 milionů liber a zařadil do své nabídky na oficiálních webových stránkách. Britský online prodejce totiž na rozdíl od kamenných provozoven těžil z pandemie a přesunu spotřebitelů do online prostoru.

Podle informací zveřejněných v dubnu 2021 zvýšil Asos v první polovině svého finančního roku tržby o 24 procent po navýšení výdajů na digitální marketing s cílem zvýšit povědomí o značce. Celkově tržby dosáhly více než 1,9 miliardy liber a hrubý zisk se pohyboval kolem 890 milionů liber.

Jelikož opatření spojená s pandemií se postupně uvolňují, uvidíme, jak se bude dařit kamenným obchodům a jejich „digitálním protějškům” v dalších měsících.

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1,2,3,] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.