Nová doba digitální. Budoucnost plateb představují CBDC

02 / 08 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Rostoucí popularita kryptoměn nenechává regulátory v klidu. Digitalizace je všude a je téměř nemožné se jí vyhnout. Čína, Evropská unie, Švédsko a Bahamy nejsou jedinými zeměmi, které se rozhodly vytvořit vlastní digitální měny, tzv. CBDC (Digitální měny centrálních bank). Podle údajů Antlantic Council momentálně zkoumá možnost využití CBDC a jejich implementaci do běžného užívání více než 80 zemí, které tvoří přibližně 90 procent globálního HDP.

Pro srovnání ve zprávě společnosti z května 2020 uvažovalo o realizaci CBDC pouze 35 zemí, což znamená, že růst zájmu je vysoký. Jelikož CBDC představují digitální verzi klasických fiat měn, patří pod správu centrálních bank jednotlivých států. Pilotní projekty již stihlo rozjet celkem 16 států, dalších 15 zemí je ve vývojové fázi a 33 zemí je zatím jen na začátku – ve fázi analyzování a zkoumání možností zavedení vlastní digitální měny.

Topforex, Topforex Trading, Topforex recenzia

Pravděpodobně nejdále je v tomto směru Čína, která uvedla do života pilotní verzi digitálního jüanu už v dubnu 2020. Mimo jiné umožňuje používat digitální jüany i zahraničním návštěvníkům výměnou za cestovní informace Čínské lidové bance, která se vyjádřila, že pokud bude e-měna úspěšná, mohla by v budoucnu zcela nahradit tamní fyzickou hotovost.

EU informovala, že by se na konkrétní podobě digitálního eura měla dohodnout v průběhu července, což znamená, že už za několik dní by mohly být známé podrobnosti. Na rozdíl od Číny však unie nechce úplně nahradit hotovost. E-euro má být „pouze“ jejím doplňkem.

Otázkou zavedení digitální měny se zabývá i USA, kde se konalo 27. července veřejné slyšení Kongresu k otázkám národní bezpečnosti souvisejícím s možností digitalizace dolaru.

Ačkoli digitální měny představují další významný posun do budoucna, regulátoři musí řešit řadu důležitých problémů spojených s jejich spuštěním. Bez nových standardů a mezinárodní koordinace totiž může finanční systém v budoucnu čelit významným problémům s výměnou měn. Také je nutné zavádění nových standardů pro využívání CBDC v praxi, zejména co se týče bezpečnosti a ochrany soukromí poživatelů.

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.