O TopTrader

Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Kdo jsme

TopTrader poskytuje komplexní investiční služby. Našim klientům poskytujeme širokou škálu obchodních nástrojů, CFD na forexové měny, komodity, ETF, akcie a indexy. V TopTrader nabízíme všechny pokročilé nástroje a komplexní služby, které zákazníci potřebují na jakékoli úrovni svých obchodních zkušeností. Stále se přizpůsobujeme nejnovějším technologiím a inovacím, abychom našim klientům poskytli co nejlepší obchodní zkušenost.
Naší hlavní prioritou je absolutní bezpečnost našich klientů. TopTrader se zavázal dodržovat nejvyšší úroveň ochrany finančních prostředků svých klientů v souladu se směrnicí MiFID II o trzích a finančních nástrojích a s dohledem a regulací Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) s licencí CIF č. 242/14.

Kdo jsme

Proč TopTrader

Komunikujte s námi ve svém rodném jazyce. Poskytujeme lokální servis a vždy jsme připraveni reagovat. Staráme se o Vás, abyste mohli růst s námi.
Specializovaná osobní podpora
Naše zkušená klientská podpora je tu pro všechny vaše potřeby.
Denní zpravodajství z finančních trhů
Našim klientům poskytujeme nejnovější zprávy z finančních trhů, které odpovídají jejich každodenním potřebám.
Bezpečnost a zabezpečení
Jako licencovaný a regulovaný makléř je naší hlavní prioritou bezpečnost klientů. Zajišťujeme, aby finanční prostředky a osobní údaje našich klientů byly v bezpečí.
Široká nabídka nástrojů -
Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu dostupných nástrojů. Mohou snadno obchodovat kdekoli a kdykoli!! Obchodujte CFD na forexové měny, komodity, ETF, akcie a indexy.

Mezinárodní notifikace

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investiční služby

 • Přijímání a postupování pokynů týkajících se jednoho a nebo více finančních nástrojů
 • Vykonávání pokynů ve jménu klienta
 • Řízení portfólia
 • Investiční poradenství

Podpůrné služby:

 • Úschova a správa finančních nástrojů na účty klientů/nebo na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění.
 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje:

 • Převoditelné cenné papíry
 • Nástroje peněžního trhu
 • Podíly v podnicích kolektivního investování
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být vyrovnané fyzicky nebo v hotovosti.
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které můžou být vyrovnané fyzicky za předpokladu, že se obchodují na regulovaném trhu a nebo MTF.
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být dáno fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
 • Derivátové nástroje pro přesun úvěrového rizika
 • Finanční diferenční smlouvy
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo výzvám na úhradu.