Po GameStop prudce vyletěly akcie AMC Entertainment. Kdo bude další?

03 / 07 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Zdá se, že se na akciových trzích rozmohl nový trend. Retailoví investoři se rozhodli bojovat proti institucionálním propadům hodnoty ztrátových společností na burze. Zatímco počátkem roku se v centru pozornosti ocitla růstová rally akcií GameStop, které si v průběhu jednoho týdne připsaly nárůst v hodnotě 1784 procent*, středem pozornosti se v minulém týdnu staly akcie AMC Entertainment.

Topforex, Gamestop

Graf: Vývoj hodnoty akcií společnosti AMC Entertainment za posledních 5 let (Zdroj:Investing.com)*

 

U společnosti AMC Entertainment jsme mohli sledovat podobný vývoj, jako tomu bylo u akcií prodejce videoher GameStop, které koncem ledna vzrostly díky spekulaci armády retailových investorů na fóru WallStreetBets, kteří působí na stránkách Reddit.com. Ti se rozhodli jít proti predikcím velkých zajišťovacích fondů, které akcie společnosti shortovaly. A to se jim úspěšně podařilo. Akcie GameStop zažily nejúspěšnější týden na burze ve své historii, přestože společnost byla dlouhodobě ve ztrátě a musela zavřít stovky svých prodejen. Nutno však dodat, že po velkolepém růstu přišel i velkolepý pád, a tak se rozplynuly predikce dalšího růstu akcií společností, které vybízely malé investory, aby nakoupené akcie drželi, protože „budou dále růst“.*

Topforex, Gamestop

Graf: Vývoj hodnoty akcií společnosti GameStop za posledních 5 let (Zdroj:Investing.com)*

 

Jak se ukázalo v průběhu posledních dní, rozhodně nešlo o jednorázovou akci. WallStreetBets si nově vzali na mušku akcie AMC Entertainment, které si od 21. května připsaly přibližně 322% nárůst své hodnoty, ale momentálně se již nacházejí ve fázi korekce hodnoty.*

V centru pozornosti malých investorů se opět ocitly i akcie GameStop a společností jako BlackBerry nebo Bed Bath & Beyond Inc. Rostla i hodnota American Airlines, které pro dopady pandemie ohlásily rekordní ztrátu v historii. Navzdory negativní zprávě akcie letecké společnosti krátce na to vzrostly o 70 procent. Samozřejmě společnost později zisky vymazala, protože růst akcií nebyl podmíněn reálnými ekonomickými ukazateli, ale masivními investicemi malých investorů. *

Topforex, Gamestop

Graf: Vývoj hodnoty akcií společnosti American Airlines za posledních 5 let (Zdroj:Investing.com)*

 

Skupina WallStreetBets, která stojí za těmito výraznými pohyby na trhu a krvácením obrovských zajišťovacích fondů se reprezentuje tím, že jejím cílem je přerozdělení majetku ve světě. Vznik těchto pohybů dokazuje, že i malí investoři dokáží při spojení sil způsobit obrovské pohyby na trzích. Umožňuje jim to zejména rozšíření online investování a vznik fór, na kterých mohou společně sdílet své zkušenosti, názory, informace nebo dokonce kopírovat strategie jiných investorů.

Tento nový fenomén nezůstal bez povšimnutí. Situací se začala zabývat například i administrativa prezidenta Joe Bidena. Kapitálové trhy se totiž pod vlivem takových manipulací ze strany malých investorů stávají nepředvídatelnými a mnohem volatilnějšími, což způsobuje zhoršení možnosti odhadu budoucího vývoje. Uvidíme, do jaké míry se tímto problémem budou zabývat příslušné orgány, zda a případně jakým způsobem přistoupí k potenciální regulaci.

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.