Počet předplatitelů streamovacích služeb roste a spolu s nimi i akcie těchto firem

08 / 02 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Již krátce po propuknutí pandemie se ukázalo, že akcie streamovacích společností výrazně těží z toho, že lidé tráví více času doma. Tento trend přetrvává i nadále a počet předplatitelů těchto služeb neustále roste, stejně jako tržní hodnota společností, které je provozují. I proto by v aktuálním období mohly být vhodnou a nepochybně zajímavou příležitostí k diverzifikaci portfolia investorů.

V důsledku restrikcí a lockdownu ve většině zemí se lidé primárně zdržují doma a cestují jen minimálně. Sociální distancování se stalo každodenní realitou. Kamenné obchody, restaurace, kina, divadla a koncertní sály fungují ve většině světa jen v omezeném režimu nebo dokonce vůbec. Sledování seriálů a filmů v pohodlí domova se tak stává oblíbeným způsobem odpočinku, ale také útěku od náročné společenské situace. A ochota lidí platit za tyto služby stále roste. Koneckonců, nelze se divit, když je cena za měsíční předplatné srovnatelná s asi dvěma lístky do kina – ale na rozdíl od nich nabízí neomezený přístup k filmové a seriálové tvorbě poskytovatele.

Nepochybným lídrem mezi poskytovateli streamovacích médií je momentálně Netflix, který ve čtvrtém čtvrtletí 2020 dosáhl o 1/5 vyšší tržby ve srovnání se stejným obdobím před rokem a počet platících zákazníků vzrostl na 204 milionů.  Ještě před vypuknutím pandemie to bylo „pouze“ okolo 166 milionů. Za poslední rok tak jejich celkový počet stoupl o 38 milionů. Pro ilustraci – za prvních deset let fungování firmy dosáhl v roce 2018 počet platících zákazníků úrovně 140 milionů.

Akcie společnosti si ve světle těchto skutečností za uplynulý rok připsaly k hodnotě 50% růst a před otevřením čtvrtečního obchodního dne dosahovaly ceny 523 USD za akcii. V současné tržní ceně společnosti je započítán předpokládaný meziroční růst zisku na úrovni 40 % a Netflix předpokládá další růst zákazníků v objemu 6 milionů za první kvartál 2021.  Ve světle těchto informací by měly akcie společnosti i nadále setrvat na růstové vlně.

Druhou potenciálně zajímavou společností, která by neměla chybět v hledáčku investorů, je Walt Disney a jeho Disney +, které se může pochlubit růstem počtu předplatitelů z dubnových 50 milionů na současných 86 milionů platících zákazníků.  Protože firma je stále v procesu plánů na expanzi, prostor pro růst nových zákazníků, kteří budou ochotni za tuto službu platit je stále obrovský. A spolu s ním i prostor na další růst hodnoty společnosti na burze.  Samozřejmě, firma se během roku musela vypořádat i s dopady pandemie na část svého podnikání – konkrétně uzavřením zábavních parků a propouštěním velké části zaměstnanců v nich. K zajímavým investičním aktivům může v tomto segmentu patřit například akcie nováčka Discovery Communications, který během minulého měsíce oznámil vstup do světa streamu s Discovery+, ale i celá řada dalších poskytovatelů, jejichž akcie jsou dostupné na burzách.

Během uplynulého týdne v důsledku negativního sentimentu spojeného s šířením pandemie, problémy s dodávkami vakcín, mutacemi viru COVID-19 a snížením výhledu vývoje globální ekonomiky centrálními bankami, zaznamenaly akciové trhy výraznější pokles. Mírnou korekci jsme mohli pozorovat i u poskytovatelů streamu. S ohledem na aktuální očekávání v souvislosti s dalším růstem akcií těchto společností, můžeme v roce 2021 očekávat dobrou příležitost k nákupu.  Pokud totiž budou přetrvávat opatření spojená se zabráněním šíření koronaviru, které budou ještě nepochybně nějaký čas přetrvávat a zůstane i stejná ochota lidí platit za tyto služby, je pravděpodobné, že budeme moci sledovat další výrazně býčí trendy. Navíc, pohled na společenský život veřejnosti se po propuknutí pandemie výrazně změnil a tato změna bude zřejmě do určité míry přetrvávat i po jejím skončení.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.