Proč Amsterdam pokořil Frankfurt a nahradil Londýn v pozici lídra cenných papírů v EU?

04 / 03 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Před pár dny rezonovala kapitálovými trhy informace, že burza v Amsterdamu sesadila Londýn z pozice největší burzy cenných papírů v Evropě. A důvod? Brexit. Překvapující však nebyl samotný přesun prostředků z britských ostrovů na pevninu, ale fakt, že Amsterdam vyfoukl pozici evropské jedničky Frankfurtu nad Mohanem, který měl všechny předpoklady k tomu se jí stát, a za své nové sídlo si ho zvolilo množství významných bankovních institucí, jako je například Deutsche Bank AG nebo Commerzbank AG.

Očekávání spojená s Frankfurtem, kde sídlí i Evropská centrální banka, byly pochopitelné i z dalšího důvodu. Zatímco v Amsterdamu se v roce 2020 podle CBOE Europe zobchodovalo denně průměrně „pouze“ 2,6 miliardy EUR, v pátém největším městě Německa to bylo 5,9 miliardy EUR. V Londýně ještě v téže době představovala denní průměrná čísla 17,5 miliardy EUR.

Jenže krátce poté, co Londýn v důsledku Brexitu ztratil pozici evropského finančního lídra se naplnily předpoklady a zdejší investoři se začali obracet jinam. Namísto „lukrativnějšího“ Frankfurtu, který byl na druhé příčce, se však překvapivě zvýšil zájem o burzu v Amsterdamu, která ještě loni zastávala šestou pozici. V lednu 2021 tak zaznamenala výrazný růst, když se tam zobchodovaly cenné papíry v objemu 9,2 miliardy EUR za den a britské hlavní město se v téže době propadlo na denní objem 8,6 miliard EUR.

Ačkoliv Amsterdam nebyl zrovna favoritem na post finančního hlavního města, pro unii je nejdůležitější z hlediska udržení si ekonomické pozice a vlivu v globálním měřítku, aby takové centrum vzniklo bez ohledu na to, kde bude. Snížení závislosti na Londýně se Brusel snaží dosáhnout prostřednictvím zákazu uvaleného na finanční instituce z EU, které obchodují v Londýně tak, že Brusel neuznal britské burzy a obchodní platformy jako rovnocenné z hlediska dohledu burzám a platformám v EU. Od 4. ledna musí evropské banky obchodovat s akciemi v evropské měně uvnitř unie.

Jelikož Londýn a Brusel o finančních službách stále vyjednávají, nemusí být Londýn nutně v pozici definitivně poraženého. Předběžná dohoda by měla být podepsána v březnu a Michael Barnier naznačil, že před rozhodnutím o rovnocennosti finančních služeb potřebuje od Británie určité další vyjasnění. Bude záležet na obou stranách, zda a do jaké míry nakonec dojde k určitému konsensu.

Někteří odborníci přitom ještě nedávno předpokládali, že Londýn si své postavení udrží a bude finančním centrem i za 5 až 10 let. Alespoň prozatím situace vypadá spíše tak, že se naplnily predikce přesunu finančního kapitálu a bankovních domů. Zda půjde jen o dočasné turbulence, dokud se situace kolem odchodu Velké Británie z EU uklidní, nebo to bude trvalý stav, si ještě budeme muset nějaký čas počkat.

Pomoci alespoň částečně zmírnit aktuální propad by Londýnu mohly akcie švýcarských firem, které se podle agentury Reuters opět začaly obchodovat po přestávce v únoru v objemu 250 milionů EUR denně. Postupně by měly navýšit až na 1 miliardu, na níž se pohybovaly před zastavením obchodování v červnu 2019. [1]

Zdůraznit je třeba i to, že na základě výsledků z jednoho měsíce je předčasné hodnotit, zda si svůj momentální úspěch a výrazný nárůst obchodovaných objemů nizozemská burza udrží i z dlouhodobého hlediska. Důležitější totiž budou výsledky za celý rok. Ve hře o pozici evropské tržní jedničky tak zůstává i Frankfurt. [2]

 

 [1, 2] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.