Prodej na krátko (short)

Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

1) Definice prodeje na krátko (shorting)

Prodej na krátko je investiční nebo obchodní strategie, která spekuluje s poklesem ceny akcií nebo jiných finančních instrumentů. Z toho vyplývá, že investor zhodnocuje svou investici při poklesu ceny.

 

2) Kdy investoři shortují finanční instrumenty

Investor předá pokyn prodej na krátko (shorting) tehdy, pokud si myslí, že cena finančního instrumentu by měla klesat. Investoři využívají shorting na spekulaci nebo hedging. Spekulace se využívá k využití investice z potencionálního poklesu konkrétního cenného papíru. Druhou možností je hedging, který investoři využívají k ochraně zisků nebo zmírnění ztrát v cenných papírech nebo portfoliích.

 

3) Jak shorting funguje

Pokud investor předá pokyn krátkého prodeje (shorting), tak se pozice otevírá vypůjčením finančního instrumentu, o kterém se investor domnívá, že jejich hodnota bude klesat. Investor pak tyto vypůjčené instrumenty prodá kupujícím, kteří jsou ochotni zaplatit tržní cenu. Než se vypůjčené instrumenty musí vrátit, obchodník se zaváže, že cena bude nadále klesat a mohou je koupit za nižší cenu.

 

4) Jak může investor zhodnotit investici shortingem

Možnosti výdělku na shortingu si ukážeme na následujících příkladech:

 

Apple

Investováním do akcií společnosti Apple Inc. 3.5.2020 pokynem ,, prodej na krátko “ za prodejní cenu 303 USD za akcii by při následném nákupu akcií ve stejný den za tržní cenu 286,5 USD za akcii, znamenalo 5,45% zhodnocení. Pokud by investor investoval 1000 USD, jeho investice by mu vynesla profit 54,5 USD.

Graf 1. Vývoj cen akcií společnosti Apple 3.5.2020

Tesla

Při prodeji akcií na krátko za 1000 USD společnosti Tesla během 5. února 2020 při tržní ceně 823 USD a následném nákupu akcií za 730 USD by došlo k 11,3 % -tní zhodnocení investice. Při investici 1000 USD by investorův profit byl 113 USD.

Graf 2. Vývoj cen akcií společnosti Tesla 5.2.2020

Ropa Brent

Pokud by investor prodal na krátce futures kontrakty ropy Brent 6.3.2020 za 50.21 USD za barel, při následném nákupu instrumentu ve stejný den, za 45,21 USD za barel, by to znamenalo 9,96% zhodnocení investice. Při investici 1000 USD by investor vydělal během jednoho obchodního dne 99,6 USD.

Graf 3. Vývoj ceny ropy Brent za barel 6.3.2020

Zlato

Pokud by investor 28. února 2020 prodal kontrakty zlata v hodnotě 1000 USD na krátko, za cenu 1 646 USD, a následně by stejný počet kontraktů nakoupil za 1 568 USD, znamenalo by to 4,74% zhodnocení počáteční investice. Při následném nákupu kontraktů zlata při počáteční investici 1000 USD, by investorův profit činil 47,4 USD.

Graf 4. Vývoj ceny zlata za trójskou unci 28.2.2020

(Poznámka: Všechny příklady jsou pro snazší ilustraci příkladů bez použití páky a bez započtení spreadů.)

Rizika, která se objevují při otevření short pozice, je možnost ztráty mnohem větší než 100 % původní investice. Riziko přichází z toho důvodu, že cena akcií směrem nahoru není nijak omezena a může růst až do nekonečna. Druhým důležitým rizikem je potenciální problém spojený s nákupem akcií zpět, pokud se investor rozhodne uzavřít pozici. Důvodem může být: hodně investorů, kteří také shortují akcie této společnosti nebo nízká likvidita obchodování akcií na burze.

 

Kromě zmíněných rizik při short sellingu jsou zde i dodatečné náklady spojené s tímto obchodováním:

1) Maržové náklady

Jelikož krátké prodeje lze provádět pouze prostřednictvím maržových účtů, úroky z krátkodobých obchodů se mohou časem připočítávat.

2) Náklady na přijaté úvěry a půjčky – které je obtížné si půjčit z důvodu vysokému short úroku, omezenému floatingu na burze nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají poplatky, které mohou být dosti značné.

3) Dividendy a jiné platby

Prodejce nakrátko je zodpovědný za vyplácení dividend ze shortování akcií subjektu, od kterého si tyto akcie vypůjčil. Rovněž nese odpovědnost za rozdělení akcií, vyčlenění a emisi bonusových akcí, které vyvolají dodatečné náklady investorovi.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.