Solární společnosti potvrzují v pandemii stabilitu

01 / 03 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Už nějaký čas se sektor obnovitelných zdrojů a akcie společností a různé fondy v něm dostávají do hledáčku investorů. Není to přitom žádná náhoda, protože nabízejí zajímavější zhodnocení jako například investice do fosilních paliv. Vysoké výnosy v tomto odvětví během posledního roku zaznamenaly například akcie solárních společností. Hodnota Brookfield Renewable Partners a Solaredge Technologies při pohledu na graf vývoje ceny akcií kontinuálně rostla v posledních 5 letech a výkyvy nezaznamenala ani po vypuknutí pandemie.[1]

Podle informací z výzkumu londýnské Imperial College a Mezinárodní energetické agentury zveřejněných v srpnu 2020 však není zájem o čistou energii stále dostatečný na to, by dokázal efektivně zmírnit klimatickou krizi. Výzkum probíhal na akciových trzích v pěti a desetiletém horizontu. Výsledky ukázaly, že návratnost investic v tomto sektoru v jednotlivých státech Evropy a USA je několika násobně vyšší než v případě investice do fosilních paliv. Důvodem je nižší volatilita zelených investic. Pro lepší ilustraci, například v USA byla návratnost investic do zelené energie v rozpětí pěti let 200,3 procent a návratnost investic do fosilních paliv dosáhla hodnotu 97,2 procenta a podobné nebo větší rozdíly bylo možné sledovat i ve Velké Británii, Německu nebo Francii.

Všímají si toho už i investoři v České republice, jejichž možnost kupovat domácí cenné papíry zejména solárních společností je však výrazně omezena tuzemskou energetickou politikou. „Zájem Čechů o investiční příležitosti spojené s projekty solární energetiky i celým odvětvím obnovitelných zdrojů energie a kombinací s atraktivním výnosem vykazuje nadprůměrný růst,“ potvrdil Martin Pšaidl, obchodní ředitel investiční společnosti CODYA. Ta spravuje MW Investiční fond SICAV, který se zaměřuje na investice skupiny SOLEK, jež je sice české původu, ale staví solární elektrárny především v Chile.

Investování do zelené energetiky a solárních projektů je podle Martina Pšaidla vyhledávanou alternativou k realitním fondům, akciím či komoditám pro diverzifikaci investičních portfolií.

I to je důvod, proč má stále více investorů motivaci vydat se právě směrem zelených energií, které jim podle dostupných dat dokáží přinést vyšší zhodnocení vstupní investice.[2]

 

SolarEdge Technologies

Americký poskytovatel energetického optimalizátoru, solárního invertoru a monitorovacích systémů pro fotovoltaické panely sice zaznamenal při startu pandemie menší korekci akcií, nešlo však o nic vážného, a krátce na to už cena pokračovala opět v růstovém trendu. Za poslední rok si akcie připsaly 205% nárůst. Z pětiletého hlediska dokonce dosáhly výkonnost neuvěřitelných 1205 procent, když vzrostly z hodnoty 25,38 USD za akcii na současných 331,35 USD za akcii.[3]

[4]

Graf: Vývoj hodnoty akcií SolarEdge Technologies Inc za posledních 5 let. (Zdroj: googlefinance.com)

 

Brookfield Renewable Partners

Společnost generuje energii z obnovitelných zdrojů po celém světě, přičemž 66 procent tvoří vodní energie. Kromě toho provozuje a investuje do solárních, větrných ale například i uskladňovacích zařízení. Její kapacita je přibližně 20 000 megawattů a výrobní zařízení se nacházejí v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě a Asii. Jejím investičním cílem je dosáhnout dlouhodobých výnosů ve výši 12–15 procent. Zároveň chce dosáhnout růstu distribuce o 5–9 procent. Společnost má za sebou aktuálně dobré výsledky a potenciál růstu v odvětví je poměrně vysoký. Akcie společnosti dosáhly za poslední rok výkonnost 44 procent a v pětiletém měřítku vzrostla jejich hodnota z 19 CAD (15 USD) za akcii na 57 CAD (45 USD) za akcii, což představuje nárůst o 194 procent.[5]

[6]

Graf: Vývoj hodnoty akcií Brookfield Renewable Partners LP za posledních 5 let. (Zdroj: googlefinance.com)

 

First Solar

Americký výrobce solárních panelů, užitkových FV elektráren, podpůrných služeb také investuje do výstavby, údržby a recyklace panelů po životnosti. Hodnota akcií společnosti se za poslední rok zvýšila o 73 procent, přičemž z pětiletého pohledu si připsala 54 procent. Na rozdíl od prvních dvou je vývoj hodnoty společnosti na trhu mnohem více volatilní a při pohledu na pětiletý graf můžeme vidět několik korekcí, které tyto akcie zaznamenaly. Celkově však za obě sledované období posílila jejich hodnota v řadě několika desítek procent.[7]

[8]

Graf: Vývoj hodnoty akcií First Solar za posledních 5 let. (Zdroj: googlefinance.com)

 

Vzhledem k stoupajícímu zájmu o akcie zelených společností a trend globálního oteplování by krátkodobá volatilita, která se při akcích společností zaměřených na výrobu a použití solárních panelů občas objeví, neměla být pro investory z dlouhodobého hlediska nijak znervózňující. V posledních měsících jsme mohli vidět, že na rozdíl od akcií ostatních společností jsou akcie solárních firem poměrně odolné vůči riziku na kapitálových trzích.

Stimul pro další růst představuje i podpora amerického prezidenta Joe Bidena, pro kterého je ekologie prioritou a chce v tomto směru investovat hned několik bilionů dolarů. Projekty na boj proti klimatickým změnám a přechod na ekologické hospodářství plánuje financovat i EU. Podle Zprávy komise Evropskému parlamentu a radě v Bruselu ze dne 14. 10. 2020 má globální výroba fotovoltaických panelů v současnosti hodnotu přibližně 57,8 miliardy EUR, přičemž podíl EU z této částky je 7,4 miliardy EUR (12,8 procenta).

Ve prospěch dalšího růstu solárních společností hovoří i další faktory jako fakt, že jde o jednu z nejrychleji rostoucích energetických technologií a náklady na takto vyrobenou elektrickou energii, které mohou být zároveň pojistkou vůči stále se zvyšujícím nákladům na odběr u klasických dodavatelů, jsou minimální. I když jsou totiž vstupní náklady na instalaci vysoké, jejich průměrná návratnost představuje okolo 1,5 roku, přičemž životnost panelů se pohybuje kolem 25 let. Navíc dnes už inteligentní měřiče dovolují domácnostem například prodávat energii, kterou vyrobí, ale samy nespotřebují, nebo ji sdílet. Technologie v tomto směru neustále postupují a přinášejí nový pohled na svět.

Pro investory, kteří věří v solární energii v otázce řešení uhlíkové stopy a šetření nákladů na provoz domácností, ale i firem, tak mohou být akcie výše zmíněných společností dobrým doplňkem portfolia.

 

 

* Uvedená data jsou ze 17. 2. 2021 

[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

[2] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a současných očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nezaručují budoucí výkon. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.