Spočívá budoucnost umění v Blockchaine?

27 / 07 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Zatímco ještě donedávna milovníci umění nakupovali klasické obrazy v rámech, sochy a jiná umělecká díla, v současnosti se svět umění posouvá k digitalizaci, který umožnila právě technologie blockchain. Na jejím základě lze vytvářet nezaměnitelné obrázky, videa nebo hudbu. Ty pak v digitální podobě draží jejich majitelé za horentní sumy. Jedním z posledních příkladů je digitální koláž umělce pod jménem Beeple, která se prodala v aukčním domě Christie za rekordních 69,3 milionu dolarů.

Takovýchto děl, které jsou spojeny se zvučnými jmény, bychom našli hned několik. Od herce Williama Shatnera, známého jako kapitán Kirk z první série seriálu Star Trek, který prodal pamětihodnosti ze své kariéry a života v červenci 2020 jako virtuální kartičky prostřednictvím blockchainu Wax, přes obrázek Nyan Cat, za který byl jeho majitel ochoten zaplatit neuvěřitelných 580 tisíc dolarů, až po sérii obrázků Paris Hilton vytvořenou ve spolupráci s umělkyní Blake Kathryn.

Jde o tzv. technologii NFT (Non fungible tokens), tedy nezastupitelné tokeny, které představují digitální jednotky uložené v účetní knize v podobě blockchainu. Tyto tokeny nelze měnit ani přepisovat. Díla opatřená NFT sice může sdílet a kopírovat každý, ale majitel je pouze jeden, stejně jako v případě klasických uměleckých děl, kdy je originál pouze jeden, ale lidé si mohou kupovat, sdílet a vyměňovat jeho kopie.

Do tohoto fenoménu se už zapojil i zakladatel Twitteru, který nedávno prodal svůj první tweet opatřený NFT za 3 miliony dolarů. Příkladem využití NFT je například i hra CryptoKitties, kde uživatelé sbírají, chovají a následně mohou vyměňovat, ale i prodávat virtuální kočky. Některé z nich se prodaly za více než 100 tisíc dolarů. Kromě toho však zájemci mohou najít celou řadu dalších her založených na technologii blockchain, kde si mohou koupit zajímavé sběratelské kousky. V segmentu dominují i ​​projekty jako CryptoPunks a SuperRare.

Na druhé straně barikády se nacházejí skeptici a kritici této technologie, kteří poukazují na náročnost blockchainu na spotřebu energie, což podle jejich názoru přispívá ke klimatické krizi.

I když tento poměrně mladý trh má množství fanoušků i odpůrců, jeho cena a tím potenciál budoucího zhodnocení investice roste. Podle portálu Nonfungible.com vzrostla hodnota NFT trhu v průběhu tří let (do konce roku 2020) o 705 procent na 338 milionů dolarů. A tento rok dosáhla dalšího významného milníku. Za první kvartál 2021 dosáhly tržby z prodeje děl prostřednictvím NFT 2 miliardy dolarů. Pro srovnání – v předchozím kvartálu dosáhla výška transakcí 93 milionů dolarů.

Z tohoto pohledu roste hodnota trhu výrazným tempem a profitovat na něm pravděpodobně dokážou zejména ti, kteří včas naskočí „na vlnu tohoto trendu“. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jde o vysoce rizikovou investici, kterou někteří odborníci považují za čistou spekulaci.

Z mého pohledu může jít o novou průlomovou technologii. Není to tak dávno, co se odborníci stavěli velmi skepticky k Bitcoinu a kryptoměnám obecně a dnes přichází doba, kdy se většina centrálních bank snaží vytvořit vlastní, centralizované digitální měny. Možná už za pár let budou i NFT dostupné všude a budeme je brát jako běžnou součást života. Ale dnes je to všechno ještě hudba budoucnosti.

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.