Všichni upozorňují na Palladium, ale skutečným rekordmanem je Rhodium

17 / 06 / 2021
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

Je to jen pár dní, co cena palladia dosáhla rekordu, když se jeho spotová cena dostala na úroveň těsně pod 3000 USD za unci. Palladium je aktuálně mnohem hodnotnější než zlato nebo platina. Jeho cenu pohání zejména zvýšení poptávky ze strany automobilek, které ho využívají v katalyzátorech benzínových motorů, a snížení dodávek drahého kovu na trh. Ale skutečným rekordmanem je rhodium, které zůstává mimo pozornost veřejnosti. *

Zpřísnění pravidel v oblasti životního prostředí a omezení v souvislosti s používáním dieselových motorů nutí výrobce automobilů používat ve svých vozidlech stále více palladia. Nedostatek kovu vystřelil jeho cenu z přibližně 500 USD za unci na 2 876 USD za unci ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. * Banka Citi dokonce předpokládá zvýšení ceny kovu až na 3200 USD za unci. [1]

Graf: Vývoj ceny paládia za posledních 5 let. (Zdroj: Mining.com)*

 

V posledních týdnech pomohlo růstu ceny zejména oznámení ruského těžaře Nornickel o

zaplaveni jeho dolů, což by v konečném důsledku mělo mít výrazně negativní dopad na letošní těžbu. První odhady mluvily o tom, že v důsledku této události se vytěží o více než půl milionu uncí méně, což představuje až 5 procent celosvětových dodávek palladia. Před pár dny však Nornickel oznámil, že zatopení bude mít zřejmě na těžbu nižší dopad, než firma původně očekávala. [2]

Graf: Vývoj spotové ceny rhodia za posledních 5 let. (Zdroj: MoneyMetals.com) *

 

Skutečným průkopníkem je však rhodium, jehož cena dosáhla skutečně enormní hodnoty. Zatímco ještě koncem ledna 2020 dosahovala hodnota kovu hodnotu okolo 9985 USD za unci, v lednu 2021 to bylo více než 19 000 USD za unci. Podle MoneyMetals.com jeho spotová cena aktuálně dosahuje úroveň až 29100 USD za unci, což od začátku roku představuje zhodnocení o 71 procent. *

Spotřeba rhodia v průmyslu stále stoupá, zatímco o dodávkách nelze říci totéž, je tedy logické, že zájem investorů o jeho nákup roste. Podobně jako palladium a platina se využívá v segmentu automotive, světlometech, na výrobu šperků a jako slitina s jinými drahými kovy pro použití v pecích nebo elektrodách. Jelikož za posledních 15 měsíců rhodium svou cenu zvýšilo téměř o 200 procent * a s ohledem na situaci na trhu a v globální ekonomice je možné očekávat, že jeho cena jen tak neklesne. Právě naopak. Stále má dostatečný potenciál dalšího růstu. [3]

 

*Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1,2,3] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.