Gilead Sciences

Firma s českou stopou a povolením vyhlásit koronaviru válku
Obchodování je rizikové a celá vaše investice může být ohrožena

I přes turbulence na trhu jsou akcie farmaceutické společnosti Gilead Sciences na vzestupu. Od začátku roku zaznamenaly nárůst o více než 23 %. Gilead Sciences se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stala první farmaceutickou společností s potenciálem vyvinout lék na COVID-19.


Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu.

Gilead Sciences je bio farmaceutická společnost s vazbami na české vědce, zabývající se výzkumem, vývojem a komercializací terapeutik na zlepšení péče o pacienty trpících chorobami ohrožující život. Mezi hlavní onemocnění, jejichž léčbu společnost řeší, patří HIV, AIDS, onemocnění jater a závažné kardiovaskulární a respirační stavy, mezi něž patří i Coronavirus.

Firma známá především díky řešením pro léčbu HIV vznikla v roce 1990, když se k Michaelovi L. Riordanovi a Eriku De Clerq přidal český vědec Antonín Holý, čímž vznikla takzvaná „nejsvětější trojice“ („Holly trinity“). Největším triumfem Antonína Holého byl objev antivirotika, které se dodnes využívá při léčbě HIV a hepatitidy typu B.

Po pěti letech od svého vzniku společnost vstoupila na americkou burzu NASDAQ. V té době už firma těžila i ze spolupráce s Holým. Jeho léky totiž patřily a dodnes patří mezi jedny z nejúspěšnějších a nejlépe vydělávajících léků, které Giled Sciences prodává.

Aktuálním úspěchem společnosti je používání jejich experimentálního léku na léčbu koronaviru, který USA povolily postupem, který umožňuje používání neschválených léků na pacientech v kritickém stavu ze soucitu.

Společnost pokračuje ve vývoji léků proti HIV a v současnosti se jim podařil pokrok, kdy aplikací jejich léku mohou pacientovi zvýšit imunitní funkce, což vede k menšímu virovému rezervoáru a zmírní reakci organismu po přerušení léčby.

Hodnota společnosti od začátku roku vzrostla o více než 23 %. Hlavním důvodem je zmíněný lék na koronavirus. Na druhé straně, společnost stejně jako ostatní se v posledních dvou dnech nevyhnula propadu z důvodu přelévání investic investorů do méně rizikových aktiv.

Podle vyjádření hlavních představitelů společnosti, léčba HIV zůstává konečným dlouhodobým cílem výzkumného a vývojového úsilí společnosti Gilead.

Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv.