Νόμικα έγγραφα

Η πραγματοποίηση συναλλαγών είναι επικίνδυνη και η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Η TopTrader αποτελεί εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα της Goldenburg Group Limited, κυπριακής εταιρείας επενδύσεων (ΚΕΠΕΥ) που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με αριθμό άδειας ΚΕΠΕΥ 242/14. Είμαστε αδειοδοτημένοι να παρέχουμε
επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα. Μάθετε περισσότερα εδώ. Δείτε εδώ την άδεια ΕΚΚ.

Συνημμένη θα βρείτε την Αναφορά Γνωστοποίησης Κινδύνου για το έτος 2017.
Συνημμένη θα βρείτε την Αναφορά Γνωστοποίησης Κινδύνου για το έτος 2018.
Συνημμένη θα βρείτε την Αναφορά Γνωστοποίησης Κινδύνου για το έτος 2019.
Συνημμένη θα βρείτε την Αναφορά Γνωστοποίησης Κινδύνου για το έτος 2020.
Συνημμένη θα βρείτε την Αναφορά Γνωστοποίησης Κινδύνου για το έτος 2021.

Συνημμένη θα βρείτε τη Συνοπτική Δήλωση Ποιότητας Εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2017.
Συνημμένη θα βρείτε τη Συνοπτική Δήλωση Ποιότητας Εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2018.
Συνημμένη θα βρείτε τη Συνοπτική Δήλωση Ποιότητας Εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2019.
Συνημμένη θα βρείτε τη Συνοπτική Δήλωση Ποιότητας Εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2020.
Συνημμένη θα βρείτε τη Συνοπτική Δήλωση Ποιότητας Εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2021.

Εδώ θα βρείτε μια αναφορά σχετικά με τις απαιτήσεις νομικών κανονισμών στην Πολωνία.

Συνημμένη θα βρείτε τη Γνωστοποίηση Συγκρούσεων Συμφερόντων.

Δια του παρόντος, η εταιρεία Goldenburg Group Ltd πληροφορεί ότι η συνεργασία της με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της Corinth Capital M.E.P.E. στην Ελλάδα έχει τερματιστεί από τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Δια του παρόντος, η εταιρεία Goldenburg Group Ltd πληροφορεί ότι η συνεργασία της με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της Tozsdeikereskedes.hu Kft. στην Ουγγαρία έχει τερματιστεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Δια του παρόντος, η εταιρεία Goldenburg Group Ltd πληροφορεί ότι η συνεργασία της με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της Fors Magna S.L. στην Ισπανία έχει τερματιστεί από τις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Δια του παρόντος, η εταιρεία Goldenburg Group Ltd πληροφορεί ότι η συνεργασία της με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της QUAENTAS S.R.O. στην Τσεχική Δημοκρατία έχει τερματιστεί από τις 31 Αυγούστου 2022.