Μεθόδοι Πληρωμών

Η πραγματοποίηση συναλλαγών είναι επικίνδυνη και η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Μεθόδοι Πληρωμών

Επιλογές Μέγιστο Ποσό Κατάθεσης Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης
Τραπεζική
μεταφορά*
Απεριόριστα $250 Κατάθεση
Πιστωτική
κάρτα
$10.000 $100 Κατάθεση

* Εάν θέλετε να κάνετε μετρητά, τοποθετήστε πρώτα μετρητά στο λογαριασμό σας και στη συνέχεια στείλτε μας χρήματα μεταφέροντάς μας στο λογαριασμό της TopTrader.

Σημείωση: Η TopTrader δεν χρεώνει προμήθειες στις καταθέσεις και αναλήψεις σας. Όλες οι χρεώσεις πληρωμών και μεταφορών τρίτων μερών θα πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη και η εταιρεία θα χρεώνει το σχετικό λογαριασμό πελάτη για τις επιβαρύνσεις αυτές.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαφυλάσσουν κεφάλαια πελατών

Name Regulator Country of Registration
Hypovereinsbank AG Deutsche Bundesbank Germany
Bank of Cyprus Central Bank of Cyprus Cyprus
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska Slovakia
UniCredit Banka Slovenija D.D. Banka Slovenije Slovenia
Trustpay a.s. Národná banka Slovenska Slovakia
National Bank of Greece Bank of Greece Greece
VÚB, a.s., pobočka Praha Česká národní banka Czech Republic

Μεθόδοι Πληρωμών

Επιλογές
Tραπεζικό έμβασμα Ανάληψη

*Στείλτε την συμπληρωμένη φόρμα στη διεύθυνση support@toptrader.eu

Σημείωση: Η TopTrader δεν χρεώνει προμήθειες στις καταθέσεις και αναλήψεις σας. Όλες οι χρεώσεις πληρωμών και μεταφορών τρίτων μερών θα πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη και η εταιρεία θα χρεώνει το σχετικό λογαριασμό πελάτη για τις επιβαρύνσεις αυτές.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαφυλάσσουν κεφάλαια πελατών

Name Regulator Country of Registration
Hypovereinsbank AG Deutsche Bundesbank Germany
Bank of Cyprus Central Bank of Cyprus Cyprus
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska Slovakia
UniCredit Banka Slovenija D.D. Banka Slovenije Slovenia
Trustpay a.s. Národná banka Slovenska Slovakia
National Bank of Greece Bank of Greece Greece
VÚB, a.s., pobočka Praha Česká národní banka Czech Republic