Συνθήκες Εμπορίου

Η πραγματοποίηση συναλλαγών είναι επικίνδυνη και η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Όροι Συναλλαγών

Τύποι εντολών:

Η TopTrader παρέχει στους πελάτες της τους ακόλουθους τύπους εντολών: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ώρες Συναλλαγών:

Ώρες συναλλαγών για Forex, Commodities, και Indices βρίσκονται εδώ. Οι ώρες για τις μετοχές βρίσκονται εδώ.

Μέσα:

Όλη η λίστα των διαθέσιμων εμπορικών πράξεων μαζί με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και το Χρηματιστήριο, όπου το στοιχείο αυτό να αποτελέσουν αντικείμενο μπορεί να βρεθεί εδώ.

Ο λογαριασμός Demo ισχύει για 30 ημέρες. Μετά την περίοδο αυτή, μπορείτε να ανοίξετε Live λογαριασμό.

Τύποι Λογαριασμών:

Η TopTrader παρέχει στους πελάτες της με τα ακόλουθα:

 • Kυμαινόμενο (typical) spread, σε συνθήκες αύξημένης μεταβλητότητας της αγοράς τα spread μπορεί να μεγαλώσουν ή να μικράνουν πέραν του τυπικού spread
 • Ευρεία ποικιλία από επενδυτικά προϊόντα
 • Εμπόριο με τυπικά μεγέθη παρτίδων
 • Spreads αρχίζοντας από 3 pip στο Ευρώ Δολλάριο
 • Μόχλευση 1:100 για επαγγελματίες πελάτες

Σημείωση:
Λάβετε υπόψη ότι η προεπιλεγμένη μόχλευση που προσφέρεται κατά τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού έχει οριστεί στο μέγιστο. 1:30. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει περισσότερες διαπραγματεύσεις μόχλευσης και, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, το αίτημα θα επανεξεταστεί.

Ανταλλαγές:

Οι ανταλλαγές θα χρεώνονται ή πιστώνονται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Την Τετάρτη (MT5) οι ανταλλαγές που θα χρεώνονται ή πιστώνονται θα είναι τριπλάσιες.

Ειδοποίηση Περιθωρίου:

Οι πελάτες θα ειδοποιούνται απ΄την πλατφόρμα όταν έχουν χρησιμοποιήσει το 100% των διαθέσιμων χρημάτων τους πως κινδυνεύουν αυτόματα όλες οι ανοικτές θέσεις τους. Οι πελάτες θα λαμβάνουν την ειδοποίηση μόνο όταν έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα. Γι αυτό το λόγο συνιστούμε στους πελάτες μας να συνδέονται στην πλατφόρμα σε συστηματική βάση. Εφιστούμε επίσης την προσοχή των πελατών μας πως όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο τους πέσει κάτω απ’το 50% του αρχικού όλες οι ανοικτές θέσεις τους θα κλείνουν αυτόματα.

Η TopTrader θα ανατρέψει αυτόματα τις ανοιχτές θέσεις των πελατών των βασικών προϊόντων και δεικτών στην επόμενη ρευστότητα της σύμβασης, πριν από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης. Ένας πίνακας των ημερομηνιών των ανατροπών και λήξεις μπορούν να βρεθούν εδώ. Παρακαλώ σημειώσατε πως οι ημερομηνίες μετακύλησης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν λόγω χαμηλής ρευστότητας στην αγορά ή λόγω άλλων απρόβλεπτων αλλαγών. Μια εξήγηση για τις ανατροπές μπορείτε να βρείτε εδώ. Κατά τη διάρκεια ανατροπής το υπάρχον Take Profit, Stop Loss, Buy ή Sell limit, Buy ή Sell stop orders θα ακυρωθούν 10 λεπτά πριν από την λήξη. Δεν θα είστε σε θέση να ανοίξετε νέες θέσεις 15 λεπτά πριν τη λήξη. Κλείστε λειτουργία μόνο θα είναι ενεργή.

Προσαρμογές μερισμάτων:

Οι Δείκτες Μετρητών (CFDs) αντικατοπτρίζουν εταιρικά γεγονότα. Γι αυτό, δικαιούστε πληρώμη μερισμάτων, εάν έχετε ανοίξει σε θέση αγοράς στα μερίσματα και εάν ανοίξατε θέση πώλησης, μια αξία ίση με το μέρισμα θα διαγραφεί. Εάν μια διόρθωση μερίσματος ισχύει για μετοχές ή δείκτες ταμειακών συναλλαγών που σχετίζονται με το εμπόριο σας και το επάγγελμά σας ήταν ανοικτό κατά το κλείσιμο των εργασιών κατά τις τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη σχετική ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα εφαρμόσουμε προσαρμογή μερισμάτων. Στην περίπτωση συναλλαγών CFD που αφορούν μεμονωμένες μετοχές ή δείκτες μετρητών, η διόρθωση των μερισμάτων θα εφαρμοστεί ως εξής:

 • Οι πελάτες που κατέχουν μακρά μερίδια ατομικών μετοχών CFD ή χαρτοφυλακίου μετρητών θα πιστωθούν με προσαρμογή ex-dividend.
 • Οι πελάτες που κατέχουν θέσεις μεμονωμένων μετοχών σε CFD ή Cash Index θα χρεωθούν με προσαρμογή ex-dividend.
 • Οι μετοχές στην πλατφόρμα MT5 , δικαιούνται τη πληρωμή μερισμάτων. Ο διακανονισμός των μερισμάτων αφορά τις μετοχές πού κατέχετε και οι οποίες ανοίχτηκαν το αργότερο, την προηγούμενη ημέρα της Ex-Dividend μέρας, η Εταιρεία θα εφαρμόσει το διακανονισμό των μερισμάτων.

 • Οι πελάτες που κρατούν θέσεις αγορών σε ατομικές μετοχές, θα πιστωθούν με μερίσματα που βασίζονται στο Ex-Dividend κανονισμό την Ημερομηνία Πληρωμής.

Παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι τα μερίσματα μπορούν επίσης να φορολογούνται (αν ισχύει). Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να τροποποιήσει τη ρύθμιση του μερίσματος υπόκειται σε αλλαγές στη νομοθεσία, το ρυθμιστικό σύστημα, τα ποσοστά των φόρων και ειδικότερα οι παρακράτηση φόρου απαιτήσεις της σχετικής φορολογικής αρχής.

Τέλη συντηρήσεως:

Θα χρεωθεί τέλος έως και 100 ευρώ εάν ο Λογαριασμός σας θα παραμείνει ανενεργός ή αδρανής για χρονικό διάστημα 6 μηνών όπως ορίζεται στους Όρους Συναλλαγών. Το τέλος συντήρησης θα είναι ίσο με το μικρότερο από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή 100 ευρώ (ή ισοδύναμο με το νόμισμα που επιλέξατε), το οποίο εισπράττεται μηνιαίως.

FTT:

Όλες οι συναλλαγές σε ιταλικά CFD και ITA40 υπόκεινονται σε FTT (Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών). Ο φόρος χρεώνεται ως πάγιο τέλος που σχετίζεται με πλασματική αξία συναλλαγής όπως αναφέρεται παρακάτω:

 • Μέχρι EUR 2 500: 0.25 EUR
 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
 • Πάνω από 1 000 000 EUR: 200 EUR

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου:

Οι πελάτες μας δεν μπορούν να χάσουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που διατηρούν στο λογαριασμό τους.