Η πραγματοποίηση συναλλαγών είναι επικίνδυνη και η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Γίνετε συνδεδεμένος αντιπρόσωπος

Γίνετε επιτυχημένος συνεργάτης. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να γίνετε ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπός μας.

Ποιος είναι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος: Ένα άτομο που εδρεύει σε ένα από τα κράτη-μέλη, το οποίο ενεργεί με πλήρη και άνευ όρων ευθύνη για μία μόνο εταρεία επενδύσεων ενός κράτους-μέλους.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους:

 • Λήψη και αποστολή παραγγελιών σε σχέση με τα οικονομικά μέσα της εταιρείας
 • Προώθηση επενδυτικών ή/και επικουρικών υπηρεσιών
 • Εύρεση πελατών ή δυνητικών πελατών
 • Τοποθέτηση οικονομικών μέσων ή/και παροχή συμβουλών στους πελάτες ή πιθανούς πελάτες σχετικά με τα οικονομικά μέσα ή υπηρεσίες της εταιρείας

Απαιτήσεις:

 • Κατάλληλο προσωπικό με σχετικές ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία
 • Ίδρυση ενός καταγεγραμμμένου γραφείου σε ένα κράτος-μέλος

Προνόμια για τους συνεργάτες

 • Πρόσβαση σε αναλύσεις
 • Ολοήμερη υποστήριξη
 • Συνεργασία με έναν ελεγχόμενο και αδειοδοτημένο χρηματομεσίτη

Προνόμια για τους πελάτες

 • Γρήγορη επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ευχάριστη διαδικασία παραγγελιών
 • Οικονομικό ημερολόγιο και αναφορές αγοράς στην πλατφόρμα
 • Δημιουργία πινάκων τιμών
 • Ένθετα και διορθώσεις απευθείας στους πίνακες
 • Κινητές συναλλαγές, χάρη σε κινητές εφαρμογές

Οι συναλλαγές με προϊόντα μόχλευσης, όπως CFD και FX, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι συναλλαγές με αυτά τα προϊόντα είναι επισφαλείς και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ολική απώλεια όλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Η TopTrader καταβάλλει προμήθειες στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους της οι οποίοι κατευθύνουν πελάτες στην εταιρεία. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες που καταβάλλονται στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους, θα παρέχονται γραπτώς στο

tiedagents@goldenburggroup.eu
.