Indices

A kereskedés kockázatos és a teljes befektetése veszélybe kerülhet

Független befektetési felmérés: Bármilyen befektetési felmérésnek tekinthető információ nem a befektetési kutatási függetlenség támogatására irányuló jogi követelményeknek megfelelően készült. Ezenkívül semmilyen kereskedelmi tilalom nem vonatkozik a befektetési kutatás kiterjesztése előtt.
Nincs kötelezettségvállalás / garancia: Az ebben a dokumentumban szereplő információk egyike sem jelent ajánlatot (vagy ajánlat iránti kérelmet) valuta, termék vagy pénzügyi eszköz megvásárlására vagy eladására, befektetés megtételére vagy bármely üzleti stratégiában való részvételre. Ezen információk értéknövelt marketing és / vagy tájékoztató jellegűek és a Goldenburg Group egyik tagja sem nyújt kötelezettségvállalást és garanciát sem illetve nem vállal felelősséget az itt közölt információk pontosságáért és teljességéért. Ezen információk nyújtása során sem a tartalomszolgáltató, sem a Goldenburg Group egyetlen tagja nem vette figyelembe a befektetési célkitűzéseket a pénzügyi helyzetet, valamint a kedvezményezett egyedi igényeit és követelményeit és ebből a címzetteknek semmi nem ajánlatként szolgál, hogy bizonyos módon fektessenek be vagy adjanak el. A Goldenburg Group egyetlen tagja sem vállal semmilyen felelősséget a címzettért, akit a vélt ajánlásnak megfelelően a kereskedelem elvesztése érte.
Kockázati figyelmeztetés: Minden befektetés kockázatot jelent, és nyereséghez, illetve veszteséghez vezethet. Különösen a tőkeáttételes termékekből (de nem kizárólagosan) származó befektetések, a származékos termékek és áruk nagyon spekulatívak lehetnek. A nyereségek és a veszteségek meredeken és gyorsan ingadozhatnak. A spekulatív kereskedés nem minden befektető számára megfelelő, és minden kedvezményezettnek alaposan meg kell fontolnia pénzügyi helyzetét, és konzultálnia kell a pénzügyi tanácsadóval a kockázatok megértése, valamint a helyzetük megfelelőségének biztosítása érdekében bármilyen befektetés, értékesítés vagy bármilyen tranzakcióba történő belépés előtt. A kockázatokról való bármilyen utalás nem feltétlenül jelenthet és nem tekinthető átfogó közzétételnek vagy az ilyen kockázatok leírásának. Minden véleménynyilvánítás személyesen a szerzőé és nem feltétlenül tükrözi a Goldenburg Group bármely tagjának véleményét, és minden nyilatkozat értesítés nélkül változhat (sem előzetes, sem későbbi).
A múltbeli teljesítmény nem jelzés: Ez a weboldal a korábbi eredményekre is utalhat. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. Az előző teljesítményadatok ezen a weboldalon nem feltétlenül ismétlődhetnek meg a jövőben. Nem nyújtunk be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a múltban elért teljesítményekhez hasonló nyereségeket vagy veszteségeket a befektetés el fogja vagy nem fogja tudni elérni, vagy hogy a jelentős veszteségek elkerülendőek e.
Előre tekintő nyilatkozatok: Ahol a webhelyen nem történelmi tények szerepelnek, az ilyen állítások a szimulált múltbeli teljesítmény vagy a jövőbeli eredmények alapján nyert adatok lehetnek a Goldenburg Group tagjainak aktuális elvárásai, becslései, előrejelzései, véleményei és meggyőződései alapján. Az ilyen kijelentések ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, és nem lehet indokolatlanul ezekre támaszkodni. Ezen kívül ez a weboldal "előre tekintő nyilatkozatokat" tartalmazhat. A tényleges események vagy eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen előre tekintő nyilatkozatokban bemutatottaktól. A honlap tartalmából származó vélemények közül egyiknek sem az a rendeltetése, hogy bármely intézkedéssel kapcsolatban tanácsadásra vagy ajánlásra támaszkodjon. Céljuk csupán a személyes érvelés és spekuláció tényszerű kifejezése.