Akcie farmaceutických firiem ťažia z informácií o nebývalej logistickej operácii

05 / 01 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Momentálne sa nádeje ľudstva a spolu s ňou aj trhy sústredia na pozitívny sentiment, ktorý prinieslo schvaľovanie vakcín v jednotlivých štátoch, ktoré už koncom uplynulého roka začali s očkovaním. Z analýzy, ktorú spracoval analytický tím TopForex, vyplýva, že farmaceutickým firmám, ktoré sa v uplynulom roku sústredili na vývoj účinnej vakcíny proti koronavírusu, sa darilo a ich trhová hodnota rástla v desiatkach až stovkách percent. Ďalší vývoj hodnoty akcií budú teraz ovplyvňovať informácie o rýchlosti očkovania, jeho pozitívnom efekte a objemoch ďalších štátnych objednávok. 

Zoznam štátov so zazmluvnenými vakcínami sa rozširuje

Najviac sa do povedomia verejnosti nepochybne dostala vakcína, ktorá vznikla zo spolupráce americkej firmy Pfizer a nemeckej firmy BioNTech. Túto vakcínu schválila pre núdzové použitie koncom roka aj WHO. Vakcína spĺňa kritériá organizácie, podľa ktorej účinnosť prevláda nad rizikami. Túto vakcínu doteraz schválili pro použitie v Británii, USA, Saudskej Arábii, Bahrajne, Izraeli, Švajčiarsku, Európskej únii, ale napríklad aj v Srbsku a zmluvu na odber 4,5 milióna dávok podpísalo aj Turecko. 

Z pozitívnych správ ťaží nielen verejnosť, ktorá sa konečne bude môcť chrániť pred nebezpečným vírusom, ale tiež akcie firiem, ktoré narástli vďaka informáciám o zakontrahovanom odbere miliónov dávok očkovacej látky. Tieto správy budú pravdepodobne pomáhať aj akciám ďalších farmaceutických spoločností smerom nahor. 

Napríklad Británia, ktorá ako prvá schválila použitie vakcíny od Pfizer a BioNTech, podpísala dohodu na odber 30 miliónov dávok. USA, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, chcú čerpať objem 100 miliónov vakcín. Počet tamojších úmrtí tento víkend presiahol 350-tisíc. K hospitalizovaným pacientom patrí podľa oficiálnych správ aj legendárny moderátor Larry King, ktorý trpí cukrovkou a lieči sa na problémy so srdcom. 

Akcie firiem vyvíjajúcich vakcínu neskutočne rástli

Od marcových prepadov až doteraz získali akcie Pfizer na hodnote 30 percent. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 37 USD za akciu a trhová kapitalizácia firmy sa pohybuje na hodnote 204 miliárd USD (pre porovnanie, v marci 2020 to bolo „iba“ 160 miliárd). 

Ešte viac sa darilo nemeckej firme BioNTech, ktorá si za rovnaké obdobia pripísala výrazných 186 percent a jej akcie sa dnes nachádzajú na 82 USD za akciu. Trhová kapitalizácia firmy narástla na 19 miliárd USD z marcových 6,5 miliardy USD. 

Ďalšia firma v poradí, ktorá priniesla informácie o vyše 90 percentnej účinnosti vakcíny, je americká Moderna. Jej akcie počas marcových prepadov nezaznamenali väčšie výkyvy. Avšak za posledných deväť mesiacov si pripísali neuveriteľných 413 percent a ich hodnota sa dnes pohybuje na úrovni 105 USD za akciu. Trhová hodnota spoločnosti dosahuje 41 miliárd USD. 

Ďalšia nádejná alternatíva je vakcína od americkej firmy Johnson & Johnson, ktorá už poskytla látku na predbežné posúdenie regulačných orgánov v Kanade a EÚ. Na rozdiel od vyššie spomenutých by sa táto vakcína mohla podávať iba v jednorazovej dávke. Firma však už robí výskum, ktorý má ukázať, či táto látka lepšie funguje pri jednej alebo dvoch dávkach. Akcie firmy od marca vzrástli o 41 percent a trhová hodnota firmy sa zvýšila na úroveň 414 miliárd USD. 

Briti schválili vlastnú vakcínu 

Za Američanmi nezaostávajú ani Briti. Vakcína firmy AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou je celkovo druhá, ktorú schválili tamojšie úrady. Britská vláda už objednala 100 miliónov dávok, ktoré by umožnili očkovanie 50 miliónov obyvateľov. Vakcína má priaznivé podmienky pre skladovanie a nepotrebuje – na rozdiel od vakcíny Pfizer a BioNTech – extrémne nízke teploty. 

Podľa doteraz zverejnených informácií má však táto vakcína nižšiu, konkrétne 70 percentnú účinnosť. Ale to sa môže už onedlho zmeniť. Firma oznámila, že plánuje spoluprácu s Rusmi a kombináciou svojej vakcíny a ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá má podľa predbežných výsledkov účinnosť 92 percent, chce vytvoriť širšiu ochranu vďaka silnejšej odpovedi imunitného systému. V súvislosti s vakcínou narástli akcie AstraZeneca od marca o 37 percent a pri poslednom obchodovaní dosiahli hodnotu okolo 49 USD za akciu. Trhová hodnota spoločnosti sa vyšplhala na úroveň okolo 131 miliárd USD. 

Výkyvy v hodnote sú len korekciou

I keď v posledných dňoch hodnota väčšiny farmafiriem oproti decembrovým cenám zaznamenala mierny pokles, ide pravdepodobne len o miernu korekciu, keď si investori vyberajú zisky rastovej rally spôsobenej eufóriou dobrých správ. Potenciál rastu týchto akcií v najbližšom období by to ale nemalo nijako ovplyvniť. Je však treba počítať s tým, že najvýznamnejší efekt očkovania sa neprejaví hneď. Bude trvať minimálne niekoľko mesiacov, než sa podarí zaočkovať značnú časť populácie. Vývoj hodnoty firiem bude závislý nielen na samotnom úspechu očkovania, ale aj na účinnosti a očakávaniach spojených so snahou dostať vírus definitívne pod kontrolu. Výhľad v tomto smere však aspoň zatiaľ hovorí jasne v prospech býčieho trendu, ktorý by mohol podporiť prípadný januárový efekt. 

Pozor na zločincov

Aj keď sú správy prevažne pozitívne, je treba mať sa neustále na pozore. Ani vakcínam sa nevyhýbajú podvodníci a falšovatelia. Ako informovala agentúra AFP, Interpol vydal vyhlásenie, že by verejnosť mala byť obozretná, keďže sa do obehu môžu dostať falošné vakcíny, ako to bolo aj v prípade testovacích sád. Šéf Interpolu Jürgen Stock uviedol, že kým vlády jednotlivých štátov plánujú distribúciu vakcín, zločinecké organizácie sa pripravujú na infiltráciu do dodávateľských reťazcov alebo na ich narušenie. Aj preto je dôležité držať sa overených distribútorov a nenechať sa zlákať neznámymi zdrojmi.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.