Akcie Snowflake naplno bodovali na burze NYSE. Aj vďaka Buffetovi

21 / 09 / 2020
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Kým niektoré firmy s ohľadom na situáciu okolo pandémie COVID-19 svoje investičné plány odložili, vyzerá to tak, že tým odvážnejším šťastie praje. Najnovším prírastkom, ktorý absolvoval úspešné IPO aj napriek aktuálnej situácii je softvérová spoločnosť Snowflake. Pritom označenie „úspešné“ je ešte slabé slovo…

Dvojnásobná hodnota za jediný deň

Primárna emisia akcií Snowflake prekonala vstup spoločnosti Royalty Pharma na burzu a stala sa tak najväčším tohtoročným IPO v USA a zároveň najväčším IPO softvérovej spoločnosti vôbec. Spoločnosť celkovo predala 28 miliónov akcií s pôvodnou cenou 120 USD, ktorá však po zahájení obchodovania na New York Stock Exchange narástla na viac ako dvojnásobok. Konkrétne na 245 USD za akciu. Následne bolo obchodovanie na krátky čas pozastavené. 

Pred otvorením štvrtkového obchodného dňa sa cena nachádzala na úrovni  tesne pod 254 USD za akciu a trhová kapitalizácia firmy dosahovala 70 miliárd USD. Ešte vo februári pritom odhady oceňovali spoločnosť na 12 miliárd USD.  Jej súčasná hodnota tak prekonala túto sumu hneď niekoľkonásobne.

Buffett spustil run, cena neskutočne narástla

Zaujímavosťou je, že aj keď výnosy spoločnosti neustále rastú, stále sa nachádza v hlbokej strate. Keď sa pozrieme na konkrétne čísla, tak výnosy za uplynulý rok (do konca januára 2020) dosiahli 264,7 milióna USD, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o 173,9 percenta. Na druhú stranu, strata sa zdvojnásobila. Napriek tejto skutočnosti sa jej akcie zaradili medzi tie, o ktoré je medzi investormi obrovský záujem. Dôvodom je  najmä zvyšujúci záujem o tento druh riešení a celková digitalizácia.

Softvérový startup, ktorý pomáha spoločnostiam analyzovať a zdieľať ich dáta na cloudových riešeniach, navyše nedávno oznámil, že rad jej investorov  sa rozšíri o Berkshire Hathaway, ktorú vlastní „veštec z Omahy“ Warren Buffett a takisto o spoločnosť Salesforce. Obe súhlasili s nákupom 250 miliónov USD v akciách za cenu IPO. To mohlo byť pre investorov jedným z dôležitých pozitívnych signálov na nákup akcií tejto spoločnosti. Buffett sa totiž málokedy obzerá po akciách „startupových“ spoločností a svoju pozornosť venuje skôr stabilnejším hráčom na trhu. Aj preto patrí rozhodnutie získať podiel v Snowflake skôr k ojedinelým. 

Opätovne tento rok uviedla na burzu Nasdaq svoje akcie napríklad aj spoločnosť Warner Music, ktorá kvôli enormnému záujmu investorov tesne pred vstupom dokonca zvýšila objem ponúkaných akcií. Úspešný bol aj príbeh spoločnosti Lemonade, ktorá sa obchoduje na New York Stock Exchange.  Zdá sa, že IPO sa tento rok nesú v naozaj pozitívnom duchu a tie spoločnosti, ktoré tento krok odložili kvôli koronakríze, môžu uvažovať, či to bol skutočne dobrý strategický krok. 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.