Alternatívne formy investovania dobýjajú svet

04 / 11 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Otepľovanie, ale aj samotná pandémia výrazne menia správanie investorov. Stále viac môžeme pozorovať, že sa ich pohľad upína smerom k novým alternatívam na trhu, ktoré nepodliehajú centralizovanému systému. Neviete, ktoré to sú? Tak rozhodnej čítajte ďalej.

NFT

Zdá sa, že klasické obrazy sú už prežitok. Mladá generácia sa zameriava na digitálne umenie v podobe NFT, teda non fungible tokens, čo sú tzv. nezameniteľné tokeny, na ktoré som svoju pozornosť hlbšie sústredila tento rok aj ja. Napriek tomu, že prvé NFT vzniklo už v roku 2015 na blockchaine Ethereum, až donedávna bola táto forma investície najmä predmetom záujmu špekulantov a zberateľov.

Prelomovým sa stal rok 2021, konkrétne 1. kvartál, keď dosiahol trh s NFT hodnotu 2 miliardy USD.  Záujem verejnosti nepochybne pritiahli aj zvučné mená umelcov, ktorí týmto spôsobom predávajú svoje diela a ku ktorým patrí najmä Paris Hilton alebo Beeple, ale nedávno investovala do nákupu NFT napríklad aj spoločnosť Visa.

O rastúcej popularite tohto trhu svedčí aj fakt, že podľa portálu Nonfungible.com na konci roka 2020 dosahovala hodnota NFT trhu „len“ 338 miliónov USD. V poslednom roku rastie skutočne raketovo. Objem predaja v 3. kvartáli 2021 dosiahol až  10,7 miliardy USD, čo znamená, že vzrástol viac ako 8-násobne v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.

Len za posledných 7 dní sa predalo NFT v počte kusov viac ako 201-tisíc. Najvyšší historický objem predaja zaznamenali NFT počas tohto leta, keď sa v týždni do 29. Augusta zrealizovali platby v hodnote 1,610 miliardy USD.

Topforex, Topforex Slovensko, Topforex skúsenosti

 

Graf: Objem predaja NFT v USD za posledné štyri roky.

A ako fungujú NFT v praxi? Využívajú blockchain na zaznamenanie vlastníctva digitálnych predmetov, ako sú obrázky, fotky, videá, rôzne zberateľské predmety ,ale napríklad aj pozemky vo virtuálnom svete. Tým najznámejším je nepochybne Decentraland, ktorého trhová kapitalizácia v Septembri 2021  dosiahla 888 miliónov USD, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bolo 118 miliónov USD.

 

DeFi

Je ďalší chytrý systém postavený na blockchaine. DeFi je skratka pre decentralizované financovanie, ktoré predstavuje „novú“ formu financovania, ktorá nie je závislá na klasických centralizovaných sprostredkovateľoch financovania ako sú banky, burzy, maklérske spoločnosti a podobne.  Namiesto toho používa smart kontrakty na blockchaine.

A aký prínos má pre spoločnosť? Umožňuje požičiavať niekomu inému, požičiavať si so zabezpečením ale aj bez záruky, či už krátkodobo alebo dlhodobo, zarábať na úrokoch, obchodovať tokeny, kúpiť si poistenie, spravovať svoje portfólio a ďalšie možnosti. A to všetko v absolútnom súkromí bez potreby identifikácie.

Výhodou je, že nakoľko v tomto prostredí neexistuje centralizácia, netreba sa báť inštitúcii, ktoré by mohli zablokovať platbu alebo zakázať prístup k čomukoľvek. Služby sú rýchle  – prevody finančných prostriedkov trvajú iba niekoľko minút.

Vďaka automatizácii a vysokej bezpečnosti  nehrozí riziko ľudskej chyby a navyše sú riadené kódom, ktorý môže každý skontrolovať alebo preskúmať. Inými slovami: DeFi je postavené na transparentnosti – ktokoľvek si môže pozrieť údaje o produkte a skontrolovať ako systém funguje, čo napríklad pri finančných inštitúciách nie je možné (nie je možné nahliadnuť do ich úverovej knihy alebo záznamov o správe majetku).

Hodnota trhovej kapitalizácie DeFi neustále rastie. Podľa TradingView.com dosahovala v piatok poobede hodnotu 150 miliárd USD, čo je doposiaľ najvyššia hodnota.

Topforex, Topforex Slovensko, Topforex skúsenosti

Graf: Vývoj trhovej kapitalizácie DeFi za posledných 5 rokov. (Zdroj:TradingView.com)

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.