Americká ropa nad 71 USD po odstúpení USA z Iránskej dohody

09 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Ropa v stredu vzrástla na nové štvorročné maximá po tom, čo Americký prezident Donald Trump varoval kupcov Iránskej ropy, že majú šesť mesiacov na to, aby prestali ropu od Iránu kupovať, alebo budú čeliť sankciám.

Plný dopad odstupu USA z Iránskej nukleárnej dohody zatiaľ nie je známy, no znovu uvedenie sankcií na Iránsku ropu môže veľmi výrazne ovplyvniť output ropy z tejto krajiny. Irán je tretí najväčší producent ropy na Blízkom Východe. Americké ministerstvo financií sa vyjadrilo, že cieľom tohto kroku je znížiť predaje ropy v Iráne a ponúknuť výnimky zo sankcií pre krajiny, ktoré dodržia ustanovenia Spojených štátov.

Ropa najprv po Trumpových slovách prepadla ka 68 USD za barel, no následne vystrelila cca 3% nahor a počas Americkej seansy v stredu sa obchodovala už nad 71 USD za barel.

Podľa analytikov by dopyt po Iránskej rope mohol klesnúť až o niekoľko sto tisíc barelov denne, pričom niektorí odhadujú pokles až o jeden milión barelov.

Japonsko, ako šiesty najväčší nákupca ropy z Iránu, sa už vyjadrilo, že prestane ropu z tejto krajiny dovážať. Na druhej strane, Čína, India a Turecko, ktoré sú proti nariadeniam USA, budú pravdepodobne aj naďalej ropu z Iránu nakupovať.

Sankcie začnú platiť okamžite a preto by sa mali jednotlivé krajiny vyjadriť o svojich plánoch s Iránskou ropou čo najskôr.

Trumpove vyhlásenia navyše spôsobili zmätok v celkovom outpute krajín OPEC, kam patrí aj Irán. Tieto krajiny sa totiž zaviazali znížiť dennú produkciu a preto by mali urýchlene reagovať na výpadok produkcie z Iránu. Otázkou zostáva, ktorá krajina navýši produkciu, alebo to budú všetky krajiny malým objemom. V každom prípade, rastúca cena ropy vyhovuje najmä krajinám OPECu a aj Rusku.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.