Apple a Tesla v problémoch kvôli Číne?

04 / 10 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Výroba v množstve čínskych továrni sa musela zastaviť v dôsledku problémov s nedostatkom elektriny spôsobených napätými dodávkami uhlia. K zasiahnutým spoločnostiam patria aj dodávatelia technologických firiem Apple a Tesla. Situácia spôsobuje negatívny sentiment na čínskych trhoch a obavy panujú aj na svetovej scéne.

Za nedostatok uhlia môže oživenie priemyselného segmentu, ktorý sa spamätáva z pandémie koronavírusu, ale aj prísnejšie emisné štandardy.  Úrady v niektorých provinciách začali vyžadovať zníženie emisných štandardov po tom, čo zistili, že iba 10 z 30 regiónov splnilo energetické ciele v prvej polovici tohto roka.

Energetická  kríza v krajine zašla tak ďaleko, že niektoré továrne na severovýchode  krajiny používajú pri práci sviečky a nákupné centrá museli zatvoriť predčasne. Najmenej 15 tamojších firiem uviedlo, že výrobu museli zastaviť práve v dôsledku energetických výpadkov. Tie postihujú aj spracovateľské firmy v dôležitých priemyselných centrách a niektorí významní dodávatelia technologických spoločností ako Apple a Tesla už museli zastaviť výrobu. To môže mať negatívny dopad nielen na výrobu produktov daných spoločností, ale v prípade nedostatku komponentov aj ďalšie zdražovanie. Len nedávno pritom spoločnosť Apple oznámila, že zvýši cenu svojich výrobkov kvôli nedostatku čipov.

Obmedzenia energetických dodávok v Číne má negatívny dopad  na oceliarne, výrobu farieb a chemikálii, ale k zasiahnutým oblastiam patrí napríklad aj nábytkársky sektor. Podľa analytikov z Morgan Stanley muselo byť zastavených až sedem percent produkcie hlinikárni a dokonca až 29 percent výroby cementu.

Od uplynulého týždňa sa na severovýchode zavádza regulácia dodávok v dobe “špičky”.  Obyvateľstvo niektorých miest sa sťažuje, že výpadky nastávajú stále častejšie a trvajú dlhšie. V dôsledku toho majú doma zimu. Pre lepšiu ilustráciu – teploty  v niektorých severných regiónoch sa počas noci blížia k nule.

Agentúra Reuters dokonca informovala, že veľa odborníkov už zhoršilo (s ohľadom na situáciu) výhľad hospodárskeho rastu krajiny, pričom čínska ekonomika pomaly začína vykazovať známky spomalenia. Napríklad analytici banky Nomura očakávajú spomalenie ročného rastu z pôvodných 8,2 percent na 7,7 percenta.[1] Nervozitu na čínskych akciových trhoch ohľadom neistej budúcnosti krajiny ešte viac umocňuje dlh realitného gigantu Evergrande.

Keďže Čína je druhou najväčšou ekonomikou na svete, najväčším spotrebiteľom energie na svete a zároveň si drží aj prvenstvo v produkcii skleníkových plynov, jej plánom je dosiahnuť maximálnu možnú mieru emisií oxidu uhličitého do roku 2030 a do roku 2060 sa krajina chce stať uhlíkovo neutrálnou. Na druhej strane si odborníci myslia, že zameranie krajiny na energetickú náročnosť a dekarbonizáciu sa nezmení až do konferencie OSN o klíme COP26, ktorá odštartuje 31. októbra v Glasgowe.

Olívia Lacenová, TopForex

 

[1]   Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

 

 

 

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.