AstraZeneca bráni svoju vakcínu, no akcie spoločnosti ostávajú pod tlakom

29 / 03 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

V súvislosti s vakcínou AstraZenecy rezonovali v posledných týždňoch  obavy verejnosti z možného spôsobovania krvných zrazenín. Spoločnosť už v úvode minulého týždňa poprela tieto obvinenia po preverení 17 miliónov ľudí zaočkovaných v Európe a Británii. Následne jej tvrdenia podporila aj Európska lieková agentúra (EMA). Nórski vedci však tvrdia, že ich výskum potvrdzuje obavy verejnosti.  Akcie AstraZenecy sa tak po prvotných pozitívnych správach opäť ocitli pod tlakom.  

Akcie AstraZenecy, ktoré sa obchodujú na London Stock Exchange sa ešte pred mesiacom pohybovali na cene 71 GBP za akciu, pričom v úvode marca 2021 sa prepadli na 67 GBP za akciu. Po sérii vzostupov a pádov v posledných týždňoch sa v úvode minulého týždňa hodnota vyšplhala nad 72 GBP za akciu.*

Tvrdenia spoločnosti podporila vo svojom vyhlásení aj EMA, ktorá uviedla, že nič nenasvedčuje tomu, že by vakcína AstraZenecy mohla za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní s ňou hlásené z viacerých krajín a dodala, že je pevne presvedčená o prínosoch tejto očkovacej látky. Agentúra zároveň potvrdila, že obdržala 37 hlásení o prípadoch krvných zrazenín v súvislosti s očkovaním AstraZenecy, no zároveň upozornila, že na tieto problémy klinické skúšky nepoukázali a okrem toho  sa tromboembolické príhody vyskytujú ročne u tisícok ľudí v Európskej únii. Akcie spoločnosti po úvodných dobrých správach reagovali oživením.

V druhej polovici minulého týždňa však Nórsko oznámilo, že jeho vedci počas vlastného výskumu zistili silnú imunitnú reakciu u pacientov zaočkovaných vakcínou AstraZeneca (vyvinutou v spolupráci s Oxfordskou univerzitou) a vytvorili sa im krvné zrazeniny. „Sme presvedčení, že je dôležité to oznámiť a že sme našli správny vysvetľujúci model,“ vyjadril sa pre médiá hlavný lekár Univerzitnej nemocnice v Osle Pal André Holme. Nórsko pritom patrí ku krajinám, ktoré dočasne pozastavili očkovanie vakcínou AstraZenecy. Okrem neho pozastavilo očkovanie Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Slovinsko, Dánsko, Lotyšsko, Island, Bulharsko, Írsko a Švédsko, ktoré do preverovania zapojilo aj vlastnú liekovú agentúru.

Očkovanie vakcínou však podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá sa odvolala na prieskum Globálneho poradného výboru pre bezpečnosť vakcín, ktorý v súvislosti so vzniknutými podozreniami zasadal v priebehu minulého týždňa. Podľa WHO výhody vakcíny prevažujú nad rizikami.

Akcie AstraZenecy sa tak pod tlakom zmiešaných názorov a informácií v druhej polovici minulého týždňa opäť ocitli v miernom poklese.* Pri porovnaní výkonnosti akcií v ročnom a päťročnom horizonte ale môžeme vidieť, že sa ich hodnota stále pohybuje v zelených číslach.

* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti AstraZeneca za posledných 5 rokov. (Zdroj: London Stock Exchange)

 

Počas uplynulého piatka sa vakcínou nechal zaočkovať aj britský premiér Boris Johnson, ktorý tak chcel verejnosť uistiť o bezpečnosti tejto očkovacej látky.

Ak sa po uistení o bezpečnosti vakcíny svetovými autoritami situácia upokojí, znamenalo by to pre akcie spoločnosti pozitívny impulz k ďalšiemu rastu. Ale ak sa objavia ďalšie negatívne tvrdenia podporujúce súčasné obavy, mohlo by to pre akcie spoločnosti znamenať opätovný prepad hodnoty a prípadné hromadné rušenie objednávok v jednotlivých európskych štátov až do doby, kým spoločnosť tento problém nevyrieši a nepreukáže bezpečnosť svojho výrobku.[1]

Aj keď súčasná situácia neprospieva akciám firmy, nemala by mať negatívny dopad na príjmy spoločnosti ako takej, nakoľko AstraZeneca nepredáva svoju vakcínu počas pandémie so ziskom.  Hospodárske výsledky firmy tak budú závisieť od predaja ostatných farmaceutických výrobkov spoločnosti. [2]

 

 

* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov

 [1, 2]  Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.