Bitcoin ako súčasť energetickej revolúcie?

08 / 11 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Otázka využitia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa stáva čím ďalej tým pálčivejšou. A napriek tomu, že ešte donedávna bol Bitcoin považovaný za energeticky náročný, kvôli vysokej spotrebe energie pri jeho ťažbe, najnovšie sa ukazuje, že táto energia sa dá efektívne využiť ďalej. Prvým mestom, ktoré bude používať energiu získanú pri výrobe tejto kryptomeny má byť Vancouver.

Kanadský ťažiar kryptomien MintGreen v polovici októbra informoval verejnosť, že  teplo, ktoré vygeneruje počas ťažby Bitcoinu, plánuje využiť  na vykurovanie bytov v mestskej časti kanadskej metropoly Vancouver. Spoločnosť tvrdí, že technológia tzv. digitálnych boilerov” dokáže získať späť viac ako 96 percent elektrickej energie, ktorá bola použitá pri ťažbe Bitcoinu. Získaná energia tak neskončí v podobe skleníkových plynov v atmosfére, ale použije sa efektívnym spôsobom.

V praxi by to malo vyzerať tak, že MintGreen odštartuje v roku 2022  spoluprácu s Lonsdale Energy Corporation, ktorej bude následne dodávať energiu na vykurovanie do 100 obytných domov v North Vancouver, kde sa teplota počas zimy bežne pohybuje až do -20 stupňov Celzia.

Okrem toho ťažiarenská spoločnosť uzatvorila dohodu na dodávku energie aj s firmou na výrobu morskej soli a výrobcom whiskey Shelter Point Distillery.

Vďaka tomuto scenáru by sa mohol vyriešiť problém s tým, že ťažba bitcoinu je energeticky náročná a kritizujú ju najmä prívrženci ochrany klímy. Podľa štúdie University of Cambridge spotrebuje Bitcoin ročne viac elektriny ako celá Argentína.  V konkrétnych číslach to predstavuje za rok 121,36 terawatthodín (Twh).

Výrazný rast ceny tejto kryptomeny v posledných mesiacoch však predstavuje motiváciu pre ťažiarov, čím sa spotreba na ťažbu neustále zvyšuje.  Dobrou správou pre ekológov je, že počet bitcoinov je vopred daný a nikdy nebude možné vyťažiť viac ako 21 miliónov tejto kryptomeny.

Topforex, bitcoin

Graf: Vývoj hodnoty Bitcoinu od roku 2015. (Zdroj: finance.yahoo.com)

Podľa dostupných údajov dosiahol počet už vyťažených bitcoinov v Auguste 2021  číslo 18.77 milióna. Nepotrvá to teda už veľmi dlho, ťažba dosiahne svoj vrchol počet a vyťažiť nové kusy už nebude možné. Tlak na spotrebu elektrickej energie zo strany kryptonadšencov tak zostane len minulosťou. Ako dlho však tento proces ešte potrvá sa dnes nedá presne určiť.

Na druhej strane, kým sa tak stane, vyzerá to tak, že odborníci našli efektívny spôsob ako upokojiť ekológov aj kritikov a odporcov ťažby kryptomeny. Ak sa totiž vyššie spomínaný plán s využitím energie z ťažby pretaví do praxe tak ako je plánovaný, je možné, že sa tento spôsob využitia rozšíri aj do ďalších miest a štátov.

Aj keď v posledných dňoch tlak na cenu najstaršej kryptomeny mierne klesol a na grafe môžeme vidieť miernu korekciu, pred pár dňami dosiahla hodnota svoje doterajšie all time high keď si siahla na 66,6 tisíc USD za bitcoin. Trhová kapitalizácia sa počas stredajšieho obchodného dňa pohybovala cez 1 bilión USD, čo predstavuje 43,2 percenta celého trhu s kryptomenami.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.