Bitka digitálnych mien sa začala. Kto si ukradne najväčší „kus koláča“ na trhu?

07 / 07 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Keďže kryptomeny sa postupne, ale isto stávajú súčasťou bežného života aj platobných systémov, je logické, že centrálne banky riešia potrebu viac bezpečnej a centralizovanej podoby. Digitalizáciu vo svete ešte viac umocnila a posunula vpred pandémia a reštrikcie, ktoré s ňou boli spojené. Vlastné digitálne meny testuje hneď niekoľko krajín a už onedlho by sme mohli poznať aj konkrétnejšiu podobu digitálneho eura. A práve to sa stalo predmetom prvej verejnej diskusie Zlatej mince na túto tému v Čechách a na Slovensku pod názvom: Bude digitálne euro užitočné?, ktorej hosťami boli  poslanec Európskeho parlamentu Mikuláš Peksa, finančný expert Európskej komisie v pracovnej skupine Financial Services User Group Ján Šebo azakladateľ regulovanej fintechovej platformy Payout Peter Stražovec.

Vo vývoji oficiálnych digitálnych platidiel momentálne vedie Čína, ktorá pracuje na vývoji digitálneho jüanu už od roku 2014 a nachádza sa v testovacej fáze. Pilotný program prvej európskej digitálnej meny v spolupráci s komerčnými bankami prebieha zasa v Švédsku.  Od marca uviedli do života aj e-menu na Bahamách, kde má byť prístupná len tamojším občanom a nebude určená na expanziu do zahraničia. Záujem o vytvorenie vlastnej digitálnej meny potvrdilo aj Gruzínsko. Vo svetle týchto skutočností je  teda dôležité, aby Európa spustila vlastnú e-menu čo najskôr.

Konkurenčná výhoda

„Je potrebné byť medzi prvými, pretože kto to urobí dobre v prvej vlne, ten si odtrhne najväčší kus koláča na globálnom trhu s digitálnymi financiami,“ vysvetlil potrebu rýchlej reakcie na nový trendeuroposlanec Mikuláš Peksa, ktorý sa nachádza priamo v centre rokovaní na túto tému. V Európskej únii sa momentálne rozbiehajú prípravy, ale stále nie je jasné, či bude mať digitálne euro podobnosť s kryptomenami alebo nie.  Osobne si myslím, že do určitej miery bude Európska centrálna banka (ECB) čerpať inšpiráciu aj vo virtuálnych menách. Každopádne konkrétny návrh toho, aká bude podoba digitálneho eura v praxi by mala ECB predstaviť už v priebehu júla 2021, teda približne o mesiac.

Udržanie menovej stability EÚ

Stimulov na tvorbu e-meny má centrálna banka hneď niekoľko. Okrem iného sú to aj stablecoinové asociácie a spomínané kryptomeny, keďže ECB má za úlohu udržať cenovú stabilitu a finančnú stabilitu celého bankového systému. Ak by na „nový trend“ digitálnych mien rýchlo nereagovala, mohla by stratiť kontrolu nad systémom a možnosťou ovplyvňovať infláciu alebo púšťať viac peňazí do obehu za účelom podpory hospodárskej stability eurozóny. „Digitálne euro je silne prepojené s požiadavkou na účinnú menovú politiku realizovanú Európskou centrálnou bankou. Práve realizácia menových opatrení cez klasický bankový sektor môže byť digitálnymi menami iných hráčov oslabená. Preto ECB skúma, či by zapojením hráčov z nefinančného sektora na digitálne euro, dokázala účinne rozšíriť kanály pre transmisijný mechanizmus,“ vyjadril sa k tejto téme Ján Šebo.

Keďže oficiálne digitálne meny majú podporu vlád, mohli by teoreticky viesť k obmedzeniu záujmu verejnosti o využívanie súkromných kryptomien, čím by sa obmedzil súčasný vplyv neeurópskych hráčov, ktorý tento trh do značne miery ovládajú.

Digitálny nosič hodnoty

Aká bude praktická podoba digitálnej eura? „Pôjde o menu vydávanú centrálnou bankou, ktorá by mala fungovať paralelne s hotovosťou, ktorá umožní platby tam, kde by bola hotovosť menej praktická,“ uviedol vo webinári Peksa. To však neznamená, že hotovosť zanikne. Aspoň zatiaľ. Najpravdepodobnejšími nosičmi bude platobná karta alebo aplikácia, s ktorou bude možné platiť rovnako ako v prípade klasických fiat mien. Podľa Šeba by koncoví užívatelia  mohli byť v úvode implementácie do obehu motivovaní napríklad odmenou za platbu digitálnym eurom. Samozrejme ide len o hypotézu a uvidíme, či táto myšlienka bude pretavená aj do reality.

Tak ako vo všetkých aspektoch konkurenčného prostredia aj tu bude platiť, že posledné slovo bude mať ten, kto prinesie podnikateľom a koncovým užívateľom najlepšie funkčné vlastnosti. „Áno, súboj sa bude odohrávať na úrovni funkčnosti platforiem jednotlivých digitálnych mien. Ak napríklad Švédi urobia menu na platforme, ktorá bude mať podporu pre smart kontrakty a bude sa v nej dať automaticky účtovať, rýchlejšie platiť alebo umožní mikropôžičky, užívatelia sa pre ňu rozhodnú. Tak ako dnes niekto podniká v Estónsku alebo na Malte, pretože tam vie jednoduchšie založiť a riadiť spoločnosť, rovnako by to malo prebiehať pri digitálnych menách jednotlivých krajín Európskej únie. Podnikatelia a koncoví užívatelia teda budú mať možnosť výberu.“ potvrdil moju úvahu Peter Stražovec.

O prvenstvo sa nebojuje prvýkrát

Ako uviedol Peksa vo webinári, podobnú „vojnu“ mien sme mohli sledovať aj pri hotovosti,  keď napríklad v Kosove ľudia namiesto domácej meny, ktorá nemala ten správny „cveng“ začali používať americký dolár, euro alebo iné alternatívy.  Otázkou zostáva, ktorá digitálna mena bude patriť k tým, po ktorých ľudia automaticky siahnu ako po prvej voľbe. Medzi menami tak ako ich poznáme dnes mal ešte donedávna dominantnú pozíciu americký dolár. Postupne však jeho postavenie na globálnom trhu slabne a príchod digitálnych mien môže jeho pozíciou otriasť ešte významnejšie.

 

Odkaz na celú diskusiu nájdete na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=W_7CSKcKh-U

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.