Cesta za úspechom ruskej alternatívy SWIFTu nebude tak jednoduchá, ako sa zdalo

24 / 11 / 2020
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Je to už nejaký čas, čo svet obletela informácia o tom, že sa Turecko s Čínou rozhodli pripojiť k SPFS – ruskej alternatíve finančného komunikačného systému SWIFT, ktorý je založený na ruskej mene v podobe rubľa. O ruskom ekvivalente sa vtedy hovorilo ako o možnom vzniku nového platobného kolosu. Medzi krajiny, ktoré plánujú prijať tento systém, patrí napríklad aj Irán, India alebo krajiny v rámci Eurázijskej ekonomickej únie EAEU. Napriek tomu, že od roku 2019 Rusko uzavrelo veľa dohôd o prepojení SPFS s inými krajinami, zdá sa, že má pred sebou ešte dlhú cestu k plnohodnotnému uvedeniu do života.

Zapojených je len 400 inštitúcií

Systém známy pod skratkou SPFS vyvinula Ruská centrálna banka už v roku 2014. A to krátko po tom, čo americká vláda hrozila odpojením Ruska od medzinárodného systému SWIFT, ktorý aktuálne združuje vyše 11-tisíc bankových inštitúcií po celom svete. Práca na alternatíve SWIFT sa zintenzívnila hlavne potom, čo kybernetické útoky na SWIFT v roku 2015 a 2016 spôsobili únik informácií a krádež 101 miliónov dolárov z Brazílskej centrálnej banky. Prvá transakcia ruského systému sa uskutočnila v roku 2017.

Do povedomia verejnosti sa SPFS dostalo hlavne v roku 2018 v súvislosti s jeho možným prepojením na blockchain systém. Podľa informácií dostupných priamo na stránkach Ruskej centrálnej banky je momentálne súčasťou siete približne 400 inštitúcií. V porovnaní so známejšou konkurenciou sa však musí SPFS (zatiaľ) vysporiadať s vyššími prevádzkovými nákladmi. Podľa posledných informácií zastrešuje zhruba 15 % tamojších obchodov v Rusku.

Prepojenie s Čínou 

Prepojenie siete s čínskym medzinárodným systémom zatiaľ zostáva v rovine plánov. Podľa informácií z konca roka 2019 však je pripojenie čínskeho finančného systému známeho pod názvom CIPS k SPFS stále reálne.

Po opakovaných varovaniach v posledných rokoch sa Rusko rozhodlo podpísať dohodu o navýšení využitia rubľa a tureckej líry pre medzinárodné platby. Predpokladá sa, že dohoda s Tureckom povedie k pripojeniu tureckých bánk a spoločností k ruskému platobného systému, v dôsledku čoho by malo dôjsť k posilneniu bankovej infraštruktúry v Turecku. Zároveň by vďaka tomu mohli prevádzkovať ruské karty MIR, ktoré majú slúžiť ako alternatíva ku globálnym hráčom v podobe MasterCard a VISA.

V súvislosti s ruským systémom SPFS sa hovorilo aj o pripojení Indie. Stalo sa tak potom, čo sa USA „vyhrážali“ Dillí sankciami za nákup ruských raketových obranných systémov. V dôsledku sankcií amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu sa pokúsila zaviesť vlastnú alternatívu SWIFT pre platby smerujúce do Iránu aj Európska únia.

Ruský prezident Vladimír Putin v minulosti varoval pred americkými sankciami voči Rusku ako pred kolosálnou strategickou chybou, ktorá by nakoniec mohla ohroziť nadvládu globálneho finančného systému založeného na americkom doláre. Čím viac spoločností a štátov bude využívať dostupné alternatívy k platbám cez americký SWIFT, tým viac bude ohrozovaná dominantná pozícia dolára v celosvetovom meradle. Nateraz však SWIFT zostáva pevne v pozícii celosvetovo dominantného finančného komunikačného systému a žiadna z potenciálnych alternatív ho neohrozuje.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.