Dolár čaká na dáta z trhu práce nad 200 dňovými priemerom

04 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Dolárový index, ktorý zachytáva silu dolára voči košu ostatných mien, sa obchodoval v zisku cca 0.15% v piatok ráno a pohyboval sa okolo úrovne 92.50 počas Londýnskej seansy.

Hlavnou udalosťou dnešného dňa sú dáta z trhu práce za apríl. Trh očakáva 190,000 nových pracovných miest verzus 103,000 v marci. Miera nezamestnanosti by mala ďalej poklesnúť na 4.0% a rast miezd na ročnej báze sa očakáva na nezmenenej úrovni 2.7%. Americký dolár by mal viac reagovať na čísla rastu miezd a volatilita preto pravdepodobne bude vysoká po dátach.

Štvrtkový manažérsky prieskum z nevýrobného sektora ISM za apríl spomalil na 56.8 z 58.8 naposledy, no dolár na toto číslo príliš nereagoval a obchodoval sa v úzkom pásme.

Dolárový index aktuálne čelí silnému rezistentnému pásmu medzi 92.55 a 92.75, kde je uložených veľa predajných objednávok. Táto úroveň predstavuje minulé minimá a maximá. Ak by sa ale býkom podarilo prekonať ju, mohli by sme vidieť predĺženie rastového trendu smerom k 94.20.

Smerom nadol je silný support na 200 dňovom priemere pri 92.00 a pokiaľ je dolár nad ním, dlhé pozície by mohli byť preferované. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.