Drevo zažíva ošiaľ

07 / 06 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Celý komoditný trh v súčasnosti zažíva výrazný rast. Futures kontrakty na ropu, meď, kukuricu, sóju a energetiku zaznamenávajú v súčasnosti zhruba dvojnásobnú úroveň v porovnaní s rokom 2020. Avšak pri pohľade na rezivo s náhodnou dĺžkou, môžeme pozorovať medziročne až štvornásobný rast futures s expiráciou v júli 2021.

Faktory vplývajúce na rast ceny dreva

Vplyv nadmerných cien reziva na maloobchodnej úrovni je zrejmý.  Na maloobchodnej úrovni zostáva dopyt po dreve a drevených výrobkoch vysoký, čo odzrkadľuje trh s nehnuteľnosťami, ktorý sa v súčasnosti pohybuje na predkrízových úrovniach z roku 2008. Index zachytávajúci nové projekty bytovej výstavby v USA dosiahol v apríli 1,57 milióna jednotiek, pričom 69% z celkového počtu tvorili rodinné domy. Celkový mesačný počet predstavuje najväčší nárast od roku 2006.

Z toho vyplýva, že na strane dopytu sa USA nachádza uprostred ďalšieho boomu v oblasti bývaním a stavbami. Na strane ponuky je trh s drevárskym tovarom kvôli odstávkam výroby, vypredávaniu zásob a uvalením taríf na kanadské drevo výrazne pod trhovým dopytom.

Predseda Národnej asociácie staviteľov domov Chuck Fowke sa vyjadril: „V čase, keď prudko rastúce ceny reziva zvýšili cenu nového domu o takmer 36 000 dolárov a spôsobili a vytvorili milióny domácností strednej triedy, predbežné zistenie Bidenovej správy o zdvojnásobení ciel na kanadské dodávky reziva ukazujú, že Biely dom sa nestará o nešťastnú situáciu amerických kupujúcich a prenajímateľov domov, ktorí sú nútení platiť oveľa vyššie náklady na bývanie.“

Priložený graf zachytáva vývoj ceny futures kontraktu reziva s rôznou dĺžkou expirujúci v júli 2021. Aj napriek miernemu poklesu ceny z dôvodu poklesu predaja domov, cena reziva sa nachádza v blízkosti historických maxím.

 

Zdroj: Tradingview.com

Čo nám napovedá trh?

Pokles prichádza spolu s poklesom futures obchodov s rezivom, ktoré klesli až o 30% od svojho historického maxima dosiahnutého začiatkom tohto mesiaca. Podľa Bloombergu, píly doháňajú severoamerický dopyt po stavbe domov. Ďalším faktorom očakávania poklesu ceny je cena futures kontraktov dlhšou expiráciou. Zmienené kontrakty sa obchodujú na výrazne nižšej cene než je cena súčasného kontraktu. Z toho vyplýva, že v súčasnosti prehriaty trh s nehnuteľnosťami sa môže postupne stabilizovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.