ECB znela mierne jastrabo, no znížila inflačné očakávania

08 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Európska centrálna banka vo štvrtok nečakane vypustila zo svojho komentára prísľub na navýšenie mesačných nákupov dlhopisov v programe QE. Doteraz tam táto formulka figurovala a centrálna banka tvrdila, že môže nákupy navýšiť, alebo predĺžiť, ak to bude potrebné. Jedná sa o jastrabí signál a naznačuje, že ECB je s aktuálnym vývojom ekonomiky a inflácie v euro zóne spokojná.

QE tak bude pokračovať v objeme 30 miliárd EUR mesačne až do septembra, alebo dokým to bude potrebné. Objem by sa ale už teda nemal navyšovať. Inflácia je totižto stále hlboko pod cieľom ECB na 2% a silné euro pôsobí dezinflačne. Vypustenie možnosti navýšenia QE je pre mnohých ekonómov prekvapením, nakoľko sa výhľad a očakávania ekonomického rastu mierne zhoršili.

ECB vo svojich prognózach naďalej odhaduje rast HDP pre tento rok o 2.4% (naposledy to bolo 2.3%), no pre rok 2019 očakáva ekonomickú expanziu len na úrovni 1.9%. Inflácia by mala podľa prognóz dosiahnuť 1.4% v tomto roku a v ďalšom roku taktiež 1.4%, čo je mierne menej ako 1.5% v poslednom odhade.

Euro reagovalo na spomínané jastrabie vyhlásenie nárastom k rezistencii na 1.2440, nedokázalo však túto úroveň prekonať a po znížení inflačných projekcií sme videli výpredaj asi o 100 pips, ktorý stiahol EURUSD pár k 1.2340.

ECB už tento rok sľúbila, že v najbližších mesiacoch zmení svoju komunikáciu, čo by znamenalo viac jastrabí slovník a štvrtková zmena môže byť začiatkom tohto trendu. Zároveň sa možno mierne odvrátila pozornosť od témy obchodných vojen, ktorá rozprúdila volatilitu na finančných trhoch.

Európske akcie boli slabším eurom nadšené a rastú aj napriek možným obchodným vojnám, pričom DAX aj index EUSTOXX50 boli v pluse okolo 1% vo štvrtok poobede. Trh aktuálne očakáva, že ECB by mohla zvýšiť úrokové sadzby niekedy v druhom až treťom kvartáli budúceho roka. Uvoľnená monetárna politika tak bude pokračovať ešte minimálne rok a to sú pre akcie aj naďalej dobré správy. Navyše, prípadné zvyšovanie sadzieb bude určite veľmi pomalé a prerušované, čo tiež bude ďalej podporovať uvoľnené finančné podmienky, tak ako tomu je v USA.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.