Ekonomická aktivita v Nemecku a EU začína výrazne spomaľovať

13 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície
Objem priemyselných zákaziek v Nemecku klesol v apríli už štvrtý mesiac za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížil o 2,5 percenta, analytici pritom čakali nárast o 0,8 percenta.

Nemecký štatistický úrad vo svojich zverejnených údajoch (7.6.2018) navyše upravil smerom nahor aj údaj o marcovom poklese. Ten sa ukázal byť výraznejší, predstavoval 1,1 percenta, nie pôvodne udávaných 0,9 percenta

Pokles nemeckej továrenskej aktivity nie je ničím prekvapivým – väčšina ekonómov a analytikov varovala pred spomalením rastu v EU od začiatku tohto roka. Potvrdzuje to aj index manažérov PMI vo výrobnom sektore v Nemecku, ktorý zaznamenal svoj vrchol v januári na 60.8 a odvtedy každý mesiac klesá až na 56.9 v júni. Manažéri veľkých firiem očakávali pokles objednávok aj spomalenie aktivity vo výrobnom sektore.

Pravdepodobne sa však nejedná o prechodné obdobie, ale ekonomický rast v EU dosiahol svoj vrchol a Nemecké HDP v prvom kvartáli už spomalilo o polovicu. Je to prirodzené spomalenie po silnom raste v minulých kvartáloch. HDP v EU však zatiaľ nesmeruje do recesie, ale môžeme očakávať spomalenie doterajšieho silného rastu, na čele s Nemeckom.

Dôvody spomalenia výrobnej aktivity môžu byť makro, ale aj mikro charakteru. Euro voči doláru posilnilo o 15% v roku 2017, čo automaticky zdražilo import z EU do USA o 15%. Podobne na tom bolo aj euro voči jenu, či franku. Ďalej sú to obavy napr. so zvyšovania sadzieb v EU, rastu výnosov, a konca QE, ktoré môžu znamenať pre niektoré firmy riziko do budúcna a tým pádom spomalenie výroby a investícií.

Aj v Nemecku začínajú mať problém s najímaním nových pracovníkov kvôli miere nezamestnanosti na minimách a preto továrne pociťujú nedostatok zamestnancov a niektoré zákazky preto nestíhajú dodávať v čase. To sa prejavuje aj rastom cien.

Tieto „problémy“ by mohli pretrvávať aj naďalej, obzvlášť ak ECB naozaj pristúpi k utesňovaniu monetárnej politiky a ekonomická aktivita v EU by mohla preto aj naďalej spomaľovať.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.