Ekonomický rast v EU spomalil, môže za to aj vyššia cena ropy

15 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Ekonomický rast v Európe spomalil v jednotlivých členských štátoch od začiatku tohto roka, pričom najsilnejšia krajina Nemecko zaznamenala prepad ekonomického rastu až o polovicu. Mohol za to slabý zahraničný obchod.

0.3%ný ekonomický rast v prvom kvartáli bol hlboko pod odhadmi ekonómov a zároveň aj najslabší výsledok za posledný rok. Holandský aj Portugalský rast tiež spomalil viac než sa očakávalo v prvom kvartáli, pričom rovnaký trend nastal aj v strednej a východnej Európe.

Rast pre celú euro zónu spomalil na kvartálne báze z 0.7% na 0.4% a investori očakávajú ďalšie spomaľovanie ekonomického momenta. To vynára otázky, čo bude ďalej robiť ECB, ktorá by mala už v lete oznámiť plány na ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania a tiež by mohla naznačiť plány na zvyšovanie sadzieb. Inflácia však dlhodobo zaostáva za cieľom ECB a navyše aj ekonomický rast stráca momentum a preto je možné, že ECB odloží tieto plány ďalej na neurčito do budúcna.

Zatiaľ však tieto faktory guvernéri z ECB nepovažujú za relevantné a bude preto zaujímavé sledovať nasledujúce meetingy centrálnej banky.

Negatívny výhľad na ekonomiku potvrdil aj Nemecký inštitút ZEW, ktorý v utorok vyhlásil, že vystúpenie US z Iránskej dohody a vyššie ceny ropy pravdepodobne znížia ekonomickú aktivitu v euro zóne.

Na druhej strane, priemyselná produkcia v EU bloku vzrástla o pol percenta v marci a dostala sa do plusu po troch mesiacoch poklesov. Ročná zmena vyšla na 3.0% verzus 2.6% naposledy.

Euro sa po týchto dátach pobralo smerom nadol a EURUSD pár pokračoval v poklese, pričom sa obchodoval nižšie o 0.50% počas Americkej seansy pri úrovni 1.1870. Slabšie euro ale podporilo európske akcie, ktoré dokázali mierne rásť.

Ropa zostáva pri 4 ročných maximách okolo 79 USD za barel v prípade ropy Brent a pomaly sa približuje k psychologickej hranici 80 USD. Je už takmer o 200% vyššie z miním v roku 2016 a vysoké ceny ropy budú mať reštriktívny dopad nie len na ekonomiku v EU, ale aj v USA.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.