Ekonomický rast v EU začína spomaľovať

01 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Továrne v euro zóne pokračujú v robustnom tempe výroby, avšak začínajú sa objavovať znamenia, že aktuálny ekonomický rast by mohol pomaly strácať momentum a už vyčerpal svoj limit.

PMI index v sektore výroby poklesol už dva mesiace za sebou a tempo poklesu bolo najrýchlejšie za posledné dva roky. Exporty výrobkov poklesli na najslabší level za posledný rok a to naznačuje možné spomalenie v raste HDP.

Tento indikátor nie je jediný, ktorý v posledných týždňoch v euro zóne vyšiel nižšie, ako za posledné mesiace. Ekonomická dôvera v euro zóne prepadla na štvormesačné minimá, Čínsky výrobný sektor ledva rastie a Japonské továrne vo februári spomalili ešte viac. Globálna expanzia pokračuje, ale mohli by sme v najbližších mesiacoch mierne spomalenie.

PMI index výroby skončil na 58.6, čo je stále vysoko v pásme expanzie, ako aj nad dlhodobým 5 ročným priemerom. Stále teda manažéri očakávajú ekonomický rast. Miera nezamestnanosti v euro zóne je na 8.6%, čo je najnižšia nezamestnanosť od roku 2008.

Európska centrálna banka aj napriek veľmi dobrej situácii stále nechce utesňovať monetárnu politiku a kvantitatívne uvoľňovanie zostane ešte minimálne pol roka v objeme 30 mld. EUR za mesiac. Navyše, Draghi prisľúbil, že sadzby zostanú na nulových úrovniach ešte dlho po tom, čo skončí QE. Otázkou tak ale zostáva, kedy chce ECB utesňovať monetárnu politiku, ak nie počas najlepšieho rastu za poslednú dekádu a počas plného optimizmu. Ak by sme videli spomalenie expanzie, Draghi a spol by pravdepodobne odložili zvyšovanie sadzieb na neurčito. Trh aktuálne očakáva, že prvý rate hike v EU uvidíme niekedy koncom roka 2019. No dovtedy sa ešte môže čo to stať.

Euro už začalo mierne korigovať s tri a polročných maxím a EURUSD pár nedokázal zostať nad psychologickou bariérou 1.25. Ďalším dôležitým supportom bude level 1.20 a pokiaľ je euro nad ňou, výhľad je naklonený v prospech býkov.

Európskym akciám tiež došla para a vidíme skôr obchodovanie do strany s vysokou volatilitou. Európsky index EUSTOXX 50 za posledný rok nič neurobil a výrazne underperformuje americké akcie. Ak by ECB začala zvyšovať sadzby a ukončí QE, pre akcie by to mohli byť dosť negatívne správy.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.