EU aj Čína sú pripravené reagovať na Trumpove clá

08 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Európa a Čína vo štvrtok varovali Amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v prípade rozpútania obchodných vojen budú reagovať podobnými nástrojmi obe veľmoci. Trump by mal dnes oficiálne oznámiť 25% clo na import ocele a 10% clo na import hliníka. Podľa viacerých zdrojov by však toto rozhodnutie mohlo byť odsunuté až na piatok, nakoľko je ešte potrebné dokumenty dotiahnuť z právneho hľadiska.

Európa aj Čína vyslovili znepokojenie nad plánovanými clami a stále dúfajú, že sa krajiny vyhnú obchodným vojnám. Niektoré krajiny, napr. Kanada ale varovali pred unáhlenou odpoveďou na Trumpovu politiku. Kanada je pri tom hlavný obchodný partner USA a mohlo by sa jej to dotknúť najviac. EU ale tak pokojná nie je a dnes sme už videli rokovania v Bruseli o možnej odpovedi na Trumpove plány.

Protiopatrenia v EU by smerovali hlavne na produkty vyrábané v hlavných Republikánskych štátoch a týkali by sa napr. amerických pomarančov, tabaku, motoriek a bourbonu. Pre USA a EU by to tak pravdepodobne bola lose-lose situácia, čiže by to nedopadlo dobre ani pre jeden blok.

Trumpove clá by mali obmedziť import lacných tovarov hlavne z Číny, čo je podľa prezidenta najväčším dôvodom deficitu obchodnej bilancie. Americkí výrobcovia ocele jednoducho nedokážu konkurovať lacným produktom z Číny. Ak by sa však situácia vyabalansovala, mohli by americké továrne začať najímať nových zamestnancov, nakoľko by po ich produktov mohol byť väčší záujem, kvôli zdraženiu importovaných tovarov.

Čína exportovala na ročnej báze v mesiaci február až o 44.5% viac tovarov a služieb, čo vyústilo v rozšírenie salda obchodnej bilancie na takmer 34 mld. USD. So Spojenými štátmi má Čína saldo až 43 mld. USD. Práve to vadí prezidentovi Trumpovi, nakoľko USA má s Čínou obrovský deficit a teda viac tovarov dováža, než vyváža.

Trh zatiaľ na tieto vyhrážky nereagoval a akcie v USA aj EU naďalej rastú. Ak by však Trump pokračoval v clách aj na iné produkty, mohlo by to mať na akciové trhy negatívny dopad.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.