Forex cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Obchody s menami sa stali najväčším a najlikvidnejším trhom na svete, sú magnetom pre špekulantov, ktorí vsádza na finančné deriváty s využitím pákového efektu.

Forex (tiež FX) je vo svete finančných obchodníkov jedno z najpoužívanejších slov. Forex je skratka pre Foreign Exchange a znamená zámenu cudzích mien. Trh s nimi je najväčším a najlikvidnejším trhom na svete, kde sú medzinárodne obchodované menové páry. Denné objemy realizovaných transakcií presahujú 5 biliónov amerických dolárov. Medzi hlavné menové páry patrí EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF. Najviac obchodovanou menou je americký dolár. Trhy sú otvorené 24 hodín denne 5 dní v týždni.

K obchodovaniu na forexu nemysliteľné patrí aj využitie pákových produktov a finančných derivátov, ktoré obchodníkom umožňujú násobenie ziskov. Využitie rozdielových zmlúv (CFD – podľa anglického kontrakt na rozdiel) s pákovým efektom vedie k vysokým ziskom aj na tých najmenších pohyboch hodnôt menových párov, a naopak k vysokým stratám, ak sa kurz pohybuje opačným smerom, než obchodník očakával.

Pre lepšie pochopenie obchodovania na forexe s využitím finančnej páky si uvedieme modelový príklad na skutočnom pohybe menového páru. Menovým párom bude EUR/USD. Sledujeme pohyb 25.7.2019 medzi 14:15 až 15:45. Investor využije 10 000 eur vlastného kapitálu. Tabuľka ponúka porovnanie výsledku pri využití rôznej výšky finančnej páky. Investor špekuloval na pokles měnového páru EUR/USD.

 

*Poplatky: tabuľka znázorňuje tzv. spread, poplatok brokera, ktorý sa vypočítava zo zisku obchodníka z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. Aké sú poplatky a podrobnosti k ich výpočtu sa dozviete v dokumentoch TopForex.

 

Predpokladajme teda, že investor otvoril pozíciu 25.7.2019 o 14:15, kedy pár EUR/USD dosahoval hodnoty 1,1106 a uzavrel pozíciu v ten istý deň v 15:45, kedy EUR/USD dosahoval 1,1181. V tomto časovom okne narástla hodnota EUR/USD o 0,67%. Investor špekuloval nesprávnym smerom. EUR/USD stúpa, takže investor realizuje stratu. V opačnom prípade by realizoval zisk.

Pri obchodovaní s menovým párom EUR/USD sa prostredníctvom CFD uplatňuje páka až do 1:30, náš model v tabuľke však ukazuje aj situáciu, aký by bol zisk/strata v prípade použitia nižšej páky, alebo obchodovania bez použitia páky. V poslednom prípade by investor realizoval 67 eur stratu. Tá sa stáva výraznejšou pri využití finančnej páky, kedy 1:10 v tomto prípade vytvára stratu 670 eur a maximálna povolená finančná páka pre retailových investorov, teda 1:30, prekoná dokonca 2010 eur. Tridsaťkrát viac ako bez jej využitia. Obdobne sa ale násobí aj zisk. Keby sme v tomto scenári zmenili smer špekulácie klienta, teda špekuláciu na pokles, realizoval by obchodník pri využití maximálnej možnej finančnej páky zisk 2010 eur.

Z dôvodu rizikovosti obchodovania CFD a ďalších pákových produktov nesmie poskytovateľ zo zákona o podnikaní na kapitálovom trhu poskytnúť tieto produkty každému. Musí najskôr zhodnotiť skúsenosti, majetkovú situáciu a preferencie klienta pomocou investičného dotazníka. Na základe jeho výsledku potom možno poskytovať produkty od bezrizikových po najviac rizikové. Solídny investor so skúsenosťami by nemal mať problém s autorizáciou na obchodovanie CFD.

 

Masové rozšírenie online tradingu začínajú dopĺňať roboti

Sprostredkovanie obchodu na online platformách je tak jednoduché, že zrúcalo väčšinu bariér medzi individuálnymi obchodníkmi a trhy, ako je forex, ktoré boli predtým len doménou veľkých inštitucionálnych investorov.

Ani u jednoducho prístupného online obchodovania sa pokrok nezastavuje. Medzi najnovšie technológie patria „investiční roboti“. Títo roboti fungujú tiež na forexe a za investora automaticky obchodujú. Reagujú na vopred stanovené signály s nastaviteľnou mierou rizikovosti. Okrem presnosti ich práce je výhodou robotov, že nikdy nespia. Môžu obchodovať celých 24 hodín denne, kedy je trh forexu otvorený. Nepodliehajú únave ani emóciám a ušetria prácu a námahu. Poratia roboti najlepších svetových investorov? Zatiaľ nie. Na mieste je predovšetkým varovanie pred robotmi, respektíve ich prevádzkovateľmi sľubujúcimi rozprávkové zisky. Minimálne každý, kto má základy ekonómie, dobre vie, že stratégia dostupná každému nemôže priniesť v dlhšom období nadpriemerný zisk. Ľudské invencie a intuície majú stále navrch.

 

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.